Internationella projekt

SKH driver och medverkar i ett antal internationella projekt.

Som en del av Stockholms konstnärliga högskola internationaliseringspolicy samarbetar vi med universitet över hela världen genom bilaterala avtal, forskningssamarbete, nätverk och samarbetsprogram. Ett viktigt mål är att prioritera långsiktiga relationer.

Stockholms konstnärliga högskola är aktiv i ett antal samarbetsprogram såsom Erasmus+ och NordPlus.

Kultur-1100x620.jpg