Institutionen för scenkonst

Institutionen för scenkonst utbildar för yrken som arbetar ”runt och bakom” scenen med teater, dans, performance och annan scenkonst: dramatiker, dramaturger, kostymdesigners, ljud- och ljusdesigners, mask- och perukdesigners, scenografer, scenkonstproducenter, teaterregissörer och produktionsteknisk samordnare för scenkonst.

StDS_inledning_1100x620.jpg

Vill du vara med och skapa framtidens scenkonst? Institutionen för scenkonst erbjuder nio inriktningar där hög kvalitet och kritiskt tänkande förenas med kreativitet och nytänkande. Vårt mål är att spetsutbilda självständiga konstnärer, med stor förståelse för konstens betydelse för människan och det samhälle vi lever i. Som student på SKH möter du en mångsidig lärarkår och gästlärare som hjälper dig att utveckla ditt yrkeskunnande parallellt med ditt konstnärskap. Du studerar i en miljö präglad av kunskap, kreativitet och respekt. På SKH finns möjlighet till internationella utbyten och koppling till forskning samt till branschen. Du tränas inom din inriktning kombinerat med samarbetsövningar och gemensamma övningsproduktioner med övriga inriktningar - där mötet med publiken är centralt.

Institutionen för scenkonst erbjuder utbildningar på grundnivå, kurser på avancerad nivå samt fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vi driver och utvecklar den konstnärliga forskningen inom scenkonstområdet.

Här finner du våra nio inriktningar på kandidatnivå och mer information om varje:

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss på institutionen för scenkonst.