Institutionen för opera

Institutionens utbildning vilar på lång och gedigen tradition samtidigt som vi vill utmana samtiden genom att expandera operakonsten. Vi har en av få sångutbildningar i världen med inriktning enbart mot opera.

Vår utbildning vilar på lång och gedigen tradition med fokus på operakonstens alla olika delar: musik, scen, rörelse, språk och teori. Samtidigt vill vi expandera operakonsten och utmana samtiden med reflektion kring det konstnärliga innehållet och utveckla nya former för skapandet av opera.

Utbildningen innehåller musikaliska, musikdramatiska, teoretiska och reflekterande moment och bedrivs i individuella och gemensamma lektioner, sceniskt gestaltande projekt samt seminarier och föreläsningar. Opera som tvärkonstnärligt ämne deltar i värdefulla samarbeten inom Stockholms konstnärliga högskola. Forskningen präglas av närhet till den praktiskt konstnärliga inriktningen inom operaämnet..

Vi erbjuder utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå. Institutionen har omkring 20 lärare, 40 studenter och 3 doktorander.

maskedball.jpg
Kandidatprogrammet i operasång i Maskeradbalen. Foto: Martin Hellström