Institutionen för opera

Institutionens utbildning vilar på lång och gedigen tradition samtidigt som vi vill utmana samtiden genom att expandera operakonsten. Vi har en av få sångutbildningar i världen med inriktning enbart mot opera.

Operautbildning på SKH

Vår utbildning vilar på lång och gedigen tradition med fokus på operakonstens alla olika delar: musik, scen, rörelse, språk och teori. Samtidigt vill vi expandera operakonsten och utmana samtiden med reflektion kring det konstnärliga innehållet och utveckla nya former för skapandet av opera.

Utbildningen innehåller musikaliska, musikdramatiska, teoretiska och reflekterande moment och bedrivs i individuella och gemensamma lektioner, sceniskt gestaltande projekt samt seminarier och föreläsningar. Opera som tvärkonstnärligt ämne deltar i värdefulla samarbeten inom Stockholms konstnärliga högskola. Forskningen präglas av närhet till den praktiskt konstnärliga inriktningen inom operaämnet..

Vi erbjuder utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå. Institutionen har omkring 20 lärare, 40 studenter och 3 doktorander.

Operasång - kandidat

Operasång - magister

Operarepetitör - magister

Fristående kurser inom opera på SKH - med öppen ansökan

Fristående kurser inom opera på SKH - alla

Internationella utbyten

Institutionen för opera ingår i flera internationella nätverk, AEC, ANMA,  NordOpera (www.nordplusmusic.net) och European Opera Academy (www.europeanopera.academy.)

European Opera Academy, EOA, är ett europeiskt nätverk mellan 16 operahögskolor. Varje termin anordnar deltagande institutioner i EOA kurser som operastudenter kan söka.

I Nordoperanätverket genomförs auditions som når operahus och agenturer i Europa. Dessutom genomförs studentutbyten och kurser, t.ex. i italiensk repertoar eller operasång på slaviska språk.

Programstudenter vid SKH har möjlighet att genomföra utbyten och praktik inom programmet Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Under senare år har skolan haft gästande professorer i Erasmusutbyten med Leipzig, Modena och Vilnius

Möjlighet till praktik

Studenter på kandidatprogrammet har möjlighet att göra praktik på svenska operahus, senaste året på Kungliga Operan, NorrlandsOperan och Folkoperan.

Samarbeten och konserter

Institutionen för opera samarbetar årligen med Kungliga Operan och Hovkapellet i Nyårskonsert och årliga projekt med Unga på Operan.

Samarbeten omkring examensproduktioner görs med landets opera -eller orkesterinstitutioner såsom Gävle Symfoniorkester , Folkoperan, Wermland Opera. och Musik i Dalarna.

I Stockholm genomförs samarbeten med Kungliga Musikhögskolan, Armens Musikkår, KTH:s Akademiska Kapell och S:t Tomas Orkesterförening.

Studenterna framför dessutom konserter i Hugoteatern på SKH Teknikringen 35, Thielska Galleriet , Giresta Kyrka, Musikaliska, Kungasalen på KMH och lokaler på Tekniska Högskolan.

Lärare och gäster

Institutionen har högt kvalificerade fasta lärare med stor operaerfarenhet. Skolan inbjuder dessutom gästande lärare; regissörer som Clara Svärd, Mårten Forslund, Linda Mallik och dirigenter som Jonas Dominique, Erik Solén, Andreas Hanson och Henrik Schaefer.

I konstnärliga seminarier inbjuds internationella operaartister och yrkeslivsrepresentanter. SKH:s rika verksamhet ger möjligheter att ta del av internationell konstnärlig verksamhet och forskning.

Stipendier

Som student på Institutionen för opera finns goda möjligheter att söka stipendier, dels genom Musikaliska Akademiens lokala och nationella stipendier och möjlighet att söka stipendier ur exempelvis Anders Walls Stiftelse, Lisbeth Håkanssons fond för bidrag till unga musiker och sångare, Barbro Saléns fond och Familjen Gustaf Tobisons Stipendiefond.

maskedball.jpg
Kandidatprogrammet i operasång i Maskeradbalen. Foto: Martin Hellström