VFU - Verksamhetsförlagd utbildning


Här kan du hitta information om VFU relevant både för handledare, studenter och högskolehandledare.

VFU-ansvarig på SKH/Institutionen för Danspedagogik är Stina O'Connell

stina.oconnell@uniarts.se

 

 

VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är den del av utbildningen där teori och praktik möts ute i pedagogisk verksamhet. 

doch_141215_2048-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

Huvudsyftet med VFU är att studenten genom aktivt deltagande och utforskande ska få erfarenhet av och förstå olika aspekter av det komplexa läraryrket. Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten handledning av en VFU-handledare som på olika sätt stödjer professionsutvecklingen. Studenten har även stöd från sin högskolehandledare som deltar i tvåpartssamtal/trepartssamtal. Under VFU-kursen är det VFU-handledaren som har huvudansvaret för undervisningen av eleverna. Om studenten vikarierar på sin VFU-skola räknas det inte som utbildning vilket kan få konsekvenser för bedömningen och betygssättningen av studentens prestationer. Vid frågor om detta, kontakta VFU-ansvarig på SKH/Institutionen för Danspedagogik.

Ämneslärarstudenter i dans läser 30hp VFU.

Kandidatstudenter i danspedagogik läser 15hp VFU varav 4hp VFU görs inom praktikskolan/Kom och dansa. Särskilda riktlinjer för Kom och dansa distribueras till berörda av VFU-ansvarig.

VFU för Ämneslärarstudenter i dans

Här nedan följer information om hur arbetsgången inför, under och efter VFU-perioden ser ut, samt vilka moment som utförs av vem.
 • Studenten får en placering via VFU-ansvarig. SKH/Institutionen för Danspedagogik ingår i Samverkansavtalet
 • Studenten skriver en IUP (Individuell utvecklingsplan)
 • Studenten tar kontakt med sin handledare och upprättar en handlingsplan
 • Studenten genomför sin VFU
 • Studenten skriver en självvärdering under pågående VFU utifrån de aktuella lärandemålen
 • Handledaren skriver ett utlåtande om studenten utifrån de aktuella lärandemålen
 • Studenten kallar till ett trepartssamtal som sker mellan studenten, handledaren och högskolehandledaren. I samband med samtalet ser högskolehandledaren studenten (i åk 4 och i åk 5) undervisa.

Ladda ner checklista student

Ladda ner checklista handledare

Ladda ner checklista högskolehandledare

VFU-översikt för ämneslärarprogrammet i dans

 

Aktuella kurser och lärandemål med VFU ht-22

Dansämnets didaktiska praktiker 2 DP123G

Verksamhetsförlagd utbildning D3034A

 

doch_141215_2042-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

VFU-portalen

Handbok och professionsutvecklingsmatrisen finns som stöd genom hela VFU-perioden samt vid samtalen. 

 

 

VFU Kandidatstudenter i danspedagogik

Här nedan följer information om hur arbetsgången inför, under och efter VFU-perioden ser ut, samt vilka moment som utförs av vem.
 • Studenten, i samråd med VFU-ansvarig, tar i god tid själv (eller med hjälp av VFU-samordnaren) reda på en önskvärd VFU-plats
 • Studenten tar i god tid kontakt med en handledare på VFU-platsen
 • Handledaren bekräftar till VFU-ansvarig att hen kan ta emot studenten 
 • Studenten skriver en IUP (Individuell utvecklingsplan)
 • Studenten tar kontakt med sin handledare och upprättar en handlingsplan
 • Studenten genomför sin VFU
 • Studenten skriver en självvärdering under pågående VFU utifrån de aktuella lärandemålen
 • Handledaren skriver ett utlåtande om studenten utifrån de aktuella lärandemålen
 • Studenten kallar till ett tvåpartssamtal som sker mellan studenten och högskolehandledaren på SKH/Institutionen för Danspedagogik.

Ladda ner checklista student

Ladda ner checklista handledare

Ladda ner checklista högskolehandledare

IMG_8003-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

Aktuella kurser med VFU ht-22

Dans för barn och unga didaktik 1

 

 

Handbok med professionsutvecklingsmatrisen finns som stöd genom hela VFU-perioden samt vid samtalen. 

 

 

 

 

 

Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter.

För studenter:

Handlingsplan

Självvärdering

För handledare:

Utlåtande

För högskolehandledare:

Blankett för dokumentation av trepartssamtalet

 

doch_141215_2048-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

Handbok för VFU

Professionsutvecklingsmatrisen