Institutionen för danspedagogik

På institutionen för danspedagogik utbildar vi självständiga danspedagoger och ämneslärare i dans, med starkt konstnärligt och pedagogiskt förhållningssätt, för en professionell verksamhet inom dansundervisning.

Foto-Tove-Hellkvist-1100x620.jpg

Utbildningar med start hösten 2022

Ansökningsperiod: 15 december-17 januari

Kandidatprogram i danspedagogik

Kandidatprogrammet i danspedagogik är en treårig utbildning för dig som vill undervisa i dans och som tycker att det är intressant att arbeta med människor. Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och efter utbildningen har du goda möjligheter att vara en initiativrik och självständig dansntreprenör som arbetar med dans och skapande på olika sätt.

Läs mer och ansök här!

Ämneslärarprogram i dans

Ämnesläraprogrammet i dans riktar sig till dig som vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan och som tycker det är spännande och stimuleras av att arbeta med unga människor.

På utbildningen studerar du danskonst, pedagogik och didaktik och som student vid SKH befinner du dig  i en miljö som präglas av kreativitet och nyfikenhet. Du möter lärare som är verksamma internationellt såväl som nationellt, både på SKH och på Stockholms Universitet (SU). Det är lärare med hög konstnärlig och/eller didaktisk/pedagogisk kompetens.

En dag på ämneslärarprogrammet i dans innebär att du praktiserar teori och att du teoretiserar praktik, låter kropp och tanke vävas samman och bilda en fördjupad och förankrad kunskap inom fältet dansundervisning.

Läs mer och ansök här!

Frågor?

Om du har frågor om utbildningarna och ansökan går det bra att mejla till studieinfo@uniarts.se

Trycksaker

Affisch

Här finns en affisch för utbildningarna som du kan skriva ut och sätta upp på lämpliga ställen.

Utbildningskatalog

Här kan du beställa eller ladda ner utbildningskatalogen som innehåller alla våra kandidatprogram och Ämneslärarprogrammet i dans. 


Om SKH Danspedagogik

Vill du bidra till att utveckla människors kreativitet, konstnärliga förmåga och kunskap i dans?

Institutionen för danspedagogik erbjuder utbildningar och kurser där hög kvalitet och spets förenas med djup kunskap, kritisk reflektion och nytänkande. Institutionen erbjuder en miljö som präglas av kunskap, kreativitet och respekt och som ger möjlighet till internationella utbyten samt nära samverkan med både den professionella miljön och det omgivande samhället.

Under utbildningen ges du som student möjlighet att utveckla en kunskap om konstens betydelse för människan och det samhälle vi lever i. Du förankrar dig i forskning, fördjupar din kunskap och utvecklar din kreativa förmåga i dans, koreografi, teori samt konstnärliga och pedagogiska processer.

Danspedagogens och danslärarens yrke är i ständig förändring. Vårt mål är att utbilda kreativa pedagoger som är rustade att möta ett ständigt föränderligt yrkesliv och som kan driva det dans- och danspedagogiska fältet framåt. Inom danspedagogik finns därmed utrymme att arbeta med dans och skapande på olika sätt. Många tidigare studenter har skapat konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar med dans både sceniskt och pedagogiskt, i olika sammanhang.

Institutionen för danspedagogik erbjuder tre program; kandidatprogram i danspedagogik, ämneslärarprogram i dans och masterprogram i samtida dansdidaktik. Utöver det ges många fristående kurser i exempelvis koreografi, dansdidaktik, dans för barn och unga samt dans, media och mediering.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss på institutionen för danspedagogik.

Smakprov från utbildningarna

Nedan ser du en liten film om "Formgivning i dialog" som var ett samarbete mellan studenter på Ämneslärarprogrammet i dans på SKH och Glimåkra folkhögskolas kermaiklinje våren 2021.

Läs om samarbetet här
https://www.uniarts.se/aktuellt/nyheter/lyckat-studentsamarbete-med-hjalp-av-digitala-losningar

 

Här nedanför ser du tre redovisningar av kandidatstudenter i Danspedagogik från Dance tour 2021. Läs mer om föreställningarna här.