Institutionen för dans

Institutionen för dans strävar mot att vara en angelägen, kvalitativ och dynamisk plats för utbildning och forskning inom samtida dans och koreografi. Med stark förankring i det professionella fältet är institutionen aktiv i att driva utvecklingen av konstområdet i Sverige och internationellt.

En rund sten

Dans och koreografi är expansiva fält som verkar i en internationell kontext. Omvärldens utveckling, förändringar i finansierings- och distributionsformer och inte minst den kraftfulla utvecklingen och omprövandet inom konstområdet gör att förutsättningarna för en yrkesverksam danskonstnär förändras ständigt. För att möta dessa utmaningar söker institutionens utbildningar att stärka studenternas omvärldsanalys, självständighet och konstnärliga medvetenhet.

Institutionen för dans söker skapa förståelse och ge inblick i olika praktiker, metoder och förhållningssätt, men också skapa en experimenterande miljö i skärningspunkten mellan utbildning och forskning och som kan ligga i framkant för att driva framtidens dans och koreografi.

Som student hos oss får du i mötet med många olika konstnärliga praktiker utveckla din förmåga och kunskap till kritisk reflektion. Genom workshops, enskild handledning, offentliga visningar, studiebesök, föreläsningar med mera får du en inblick i konstområdet och verktyg att stärka din egen praktik.

Sex dansare uppträder
Avgångsstudenter från kandidatprogrammet i dans 2019 i ett samarbete med Thomas Hauert. (Fotograf: Nicklas Dennermalm)

 
Institutionen för dans…

  • är en del av Stockholms konstnärliga högskola som bedriver utbildning och forskning på konstnärlig grund med ett för Sverige unikt utbud av konstnärliga ämnen.
  • utbildar konstnärer som möter olika målgrupper och publiker och som därmed är en del av samhällsutvecklingen.
  • är internationell och har en stor del internationella lärare, gästlärare och studenter där undervisning sker till största del på engelska.
  • har en stark relation till den professionella miljön och det omgivande samhället i Sverige och internationellt.
  • är aktiv i att göra olika samarbeten med fokus på kunskapsgenerering och diskurs så som seminarier, publikationer, workshops och konferenser.
  • har också en föreläsningsserie DOCH Open lectures som är öppen för allmänheten.

Institutionen för dans erbjuder tre program; Kandidatprogrammet i dans, Masterprogrammet nya performativa praktiker och Masterprogrammet i koreografi. Utöver dessa ges många fristående kurser som exempelvis Hur dans tänker, Crip: koreografi, Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker, Postkoloniala strategier inom scenkonst och aktivism, Choreographing Contexts - curating dance and performance samt Från Beyoncé till Bach, musik och ljud i relation till koreografi.

Kandidatprogrammet i dans​ består av tre års heltidsstudier på grundnivå och leder till en konstnärlig kandidatexamen i dans. Under utbildningen arbetar du kontinuerligt med olika praktiker, estetiker och uttryckssätt. Syftet är att skaffa dig kunskap om olika förhållningssätt till rörelse, arbetsmetoder, iscensättning och produktion. Genom att möta lärare från det professionella scenkonstområdet, både nationellt och internationellt, får du förmånen att skapa ett brett nätverk och utveckla kunskaper och metoder för att kunna arbeta inom olika inriktningar i samtida dans och koreografi.

Masterprogrammet nya performativa praktiker består av sammantaget två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi med inriktning performativa praktiker. Konstnärlig utveckling förutsätter förmågan att på ett konstruktivt sätt ifrågasätta.

Masterprogrammet i koreografi består av två års heltidsstudier på avancerad nivå. Programmet är praktikbaserat och forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi. Masterprogrammet i koreografi skapar en miljö för inlärning, forskning och skapandeprocesser samt för utveckling av koreografiska praktiker. Kopplingar mellan koreografi och sociala, etiska samt politiska frågor uppmärksammas.

""
Jaamil Olawale Kosoko och Ima Iduozee, Within Practice Symposium 2018. (Foto: Nemo Stocklassa Hinders)


Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss på institutionen för dans.

Sök en kurs

Välkommen att söka till en av våra kurser. Utbildningarna vid Stockholms konstnärliga högskola är avgiftsfria och CSN-grundande.

På sidan Hitta utbildning kan du se alla kurser och program på Stockholms konstnärliga högskola.