DOCH Dans och koreografi podcast

Institutionen för dans vid DOCH/Stockholms konstnärliga högskola har lanserat en ny podcast-serie: DOCH Dans och koreografi Podcast. Den första upplagan av podden heter How Dance Thinks och innehåller sex avsnitt.

image001.jpg

Upplaga # 1 How Dance Thinks med Eleanor Bauer och gäster

Den första upplagan av podden heter How Dance Thinks och är en del av Eleanor Bauers (doktorand i koreografi på SKH) forskningsprojekt. Hennes forskningsprojekt CHOREO|GRAPHY undersöker de etymologiska och ontologiska paradoxerna i koreografisk praktik.

DOCH Dans och koreografi Podcast värnar om den muntliga traditionen inom dans och koreografi. Trots den livliga diskursen kring dans finns det relativt lite publicerat skriftligt material som handlar om dans och koreografi. I stället sker överföring av kunskap, debatt och delning i dansfältet ofta muntligt: ​​genom samtal, muntliga instruktioner, i workshops, i studior, i Q & A:s och i teaterfoajéer. Genom att välkomna lyssnare till denna plats för ljud hoppas DOCHs podcast-serie att stimulera vidare diskussioner inom fältet.

I upplaga #1 How Dance Thinks samtalar Eleanor Bauer med Juliette Mapp, Cecilia Roos, Will Rawls, Michelle Boulé, Rasmus Ölme och Peter Mills.

Avsnitten är redigerade av Robin Jonsson. Musik av Linnéa Martinsson.

Läs mer om Eleanor Bauers forskningsprojekt CHOREO|GRAPHY (engelska).

Läs mer om podden och ta del av avsnitten på vår engelska webbplats: DOCH Dance and Choreography Podcast