Bakgrund

Stockholms konstnärliga högskola etablerades den 1 januari 2014. Här beskriver vi vad som hände innan det nya lärosätet kunde inrättas.
Bakgrund_Foto-Per-Bolkert_1100x620.jpg
Foto: Per Bolkert
 

Bakgrund

I juni 2012 lämnade rektorerna vid DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola en gemensam skrivelse till regeringen om att få påbörja utvecklingen av ett nytt konstnärligt lärosäte i Stockholm.

Syftet med den nya högskolan var att stärka och utveckla den konstnärliga forskningsmiljön och främja ett dynamiskt samspel mellan utbildningarna och forskningen.

Forskning och innovation

Forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13.30) visade på en positiv utveckling inom konstnärlig forskning i Sverige, och regeringen aviserade därför en omfattande satsning för att bygga en stark konstnärlig forskningsmiljö i Stockholm. För en sådan uppbyggnad krävdes en större miljö än vad någon av de dåvarande konstnärliga högskolorna i Stockholm enskilt kunde erbjuda.

Grunden för ett konstnärligt universitet

I december 2012 fattade riksdagen beslut om bildandet av det nya lärosätet. I och med detta lades grunden för ett framtida konstnärligt universitet i Stockholm.

En organisationskommitté fick i uppgift att förbereda och vidta de åtgärder som krävdes för att ett nytt lärosäte skulle kunna inrättas.

1 januari 2014 etablerades Stockholms konstnärliga högskola.