Utbytesstudier och praktik

Studenter och doktorander har möjlighet att genomföra utbyten och praktik.

Studenter och doktorander vid SKH har möjlighet att, som en del av sin utbildning, resa på en utbytestermin till något av SKH:s partnerlärosäten eller genomföra en praktikperiod. Programstudenter vid SKH har möjlighet att genomföra utbyten och praktik inom programmet Erasmus+ mobilitet högre utbildning.

Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen samt att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. SKH tar även emot studenter från andra europeiska lärosäten som genomför utbytesstudier hos oss.

För mer information utbytesstudier vid SKH, läs mer på sidan Internationella utbyten, eller kontakta: exchanges@uniarts.se.