Utbyten för lärare och personal

Lärare och administrativ personal vid SKH har möjlighet till internationella utbyten genom Erasmus+.

Som anställd lärare eller administrativ personal vid SKH har du möjlighet till internationellt utbyte. Medel finns för finansiering av resa och boende. Som anställd kan du jobbskugga, undervisa eller fortbilda vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett europeiskt land. Med Erasmus+ kan lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Lärare har möjlighet att göra ett utbyte för att undervisa, handleda, arrangera workshops för att vidga kunskapen om andra lärosäten och öka den internationella kompetensen vid SKH. Din resa och ditt uppehälle finansieras genom Erasmus+ och SKH.

Alla tillsvidareanställda på SKH har möjligheten att ansöka om ett utbyte. SKH erbjuder möjligheter för personalfortbildning och personalutbyten. Din resa och ditt uppehälle finansieras genom Erasmus+ och SKH. Utbytet kan bestå av besök på flera lärosäten/företag/organisationer, inom ramen för samma mobilitet.

Läs mer här på intranätet om hur du går tillväga för att ansöka om utbyte, eller kontakta: exchanges@uniarts.se.