Pågående projekt

Här listar vi pågående internationaliseringsprojekt.

Fasad-färg-1100x620.jpg

Opera Out of Opera 2

Creative Europe Cooperation Project, 2022-2025

Opera Out of Opera 2 (OOO2) bygger på resultaten från Opera Out of Opera (2018-2020), och bygger på vårt gemensamma behov av att få nya, yngre generationer att återupptäcka operan.

Steg 1: Enkät med frågor om opera till ungdomar

Första steget är att ta reda på vad unga i åldrarna 14-30 år vet och tycker om opera! Det gör vi bland annat genom en frågeenkät. Den är på engelska och innehåller 17 frågor, en del är flervalsfrågor och andra fritext.

Här är enkäten: https://forms.gle/Tj7KLC8Ck5f47UuS8

Vi är väldigt tacksamma för alla er i åldrarna 14-30 år som fyller i den.

Medverkande 

Huvudkoordinator: Conservatorio di Musica Santa Cecilia (Rome)

Partners: SKH - Stockholm University of the Arts, Mozarteum University Salzburg (Austria), Oslo National Academy of the Arts, The Academy of Opera (Norway), Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto (Portugal), Nova Opera (Ukraine), WallMuse (France) and AEC – Association Européenne des Conservatoires (Belgium). Associate partner: Jeunesses Musicales Croatia HGM (Croatia).

https://aec-music.eu/project/opera-out-of-opera-2-2022-2025-creative-europe-cooperation-project/

Läs om projektets syfte och mål på vår engelska sida

ooo2_940px_enkattillskolor221003.jpg


 

Canon of Technical Theatre History

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2022

Syftet med Canon of Technical Theatre History är att öka medvetenheten och förståelsen för den teaterteknikens historia i Europa: dess metoder och tekniker.

Projektet bidrar till den aktuella diskursen kring bevarande av kulturarvet för transnationell och internationell teaterteknik och teknik. Vi vill inte bara värdera historien som ett väsentligt element i utbildningen av teaterutövare och byggandet av teaterpersonalernas identitet, utan också betona vikten och användbarheten av att dela vårt arv som drivkraft för innovativ utveckling.

Studenter och personal vid nio europeiska universitetsinstitutioner, forskningscentra och dubbla utbildningsprogram - från Belgien, Tjeckien, Spanien, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien - samarbetar för att utveckla en tidslinje och en Canon of Technical Theatre History under sex workshopmöten. Metoden som används och de utvecklade verktygen dokumenteras varefter projektet fortskrider.

Projektet antar flera perspektiv från områdena konsthistoria, teknisk design, scenografi, arkitektur och teaterstudier och arbetar med arkivforskning. Det inkluderar det materiella och det immateriella kulturarvet inom scenkonstområdet.

Projektets resultat kommer att vara en uppsättning digitala läromedel som kan användas som en helhet, kan integreras i undervisningen i olika specifika discipliner eller användas som referensmaterial. Detta flexibla tillvägagångssätt kommer att ge lärare möjlighet att strukturera sina kurser på ett flexibelt sätt, anpassade till studenternas olika behov. Metodinriktningarna och undervisningsverktygen kommer att inspirera till nya undervisningsmetoder och stödja en mångfald av behov.

Projektstrukturen och metodiken garanterar att forskning från både lärare och studenter återförs till utbildning och till det bredare yrkesområdet. Resultaten kommer att kunna användas av lokala intressenter, vilket förstärker kopplingen mellan lokalsamhället och partnerinstitutionerna. Nätverket som härrör från detta samarbete kommer att säkerställa fortsatt utveckling och hållbarhet i projektresultaten.

www.canon-timeline.eu

EN Co-funded by the EU_POS.jpeg


Alexandria Nova

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2022

Alexandria Nova är ett nätverk av nordeuropeiska program. Det syftar till att skapa en internationell och mångfaldig lärandemiljö för de relativt små programmen inom varje nationell institution samt för att göra ett språng framåt i medvetenheten om de pedagogiska metoder som används. Vi kommer att dela praktisk och pedagogisk kunskap, beskriva och dela arbetsmetoder och samla förståelse kring konsten att regissera.

Detta görs genom en serie workshops, symposium, seminarier med studenter samt lärare från alla partnerinstitutioner. Målet är att skapa en livlig interaktiv digital plattform; ett nytt bibliotek som heter Alexandria Nova där studenter och lärare delar idéer, metoder och övningar på ett lekfullt sätt. Nätverket kommer också att publicera en bok med artiklar och uppsatser av lärare som är involverade i projektet, liksom av andra konstnärer, forskare och studenter.

Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch i Berlin är huvudkoordinator med sex partners inklusive Listahaskoli Island i Reykjavik, Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn, Theatre Academy of Uniarts Helsinki, Stockholms konstnärliga högskola, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija i Vilnius och Kunsthogskolen i Oslo.

Huvudkoordinator: Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin

alexandrianova.eu

EN Co-funded by the EU_POS.jpeg