Pågående projekt

Här listar vi pågående internationaliseringsprojekt.

Fasad-färg-1100x620.jpg

Curating in Context

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2021

Syftet med Curating in Context är att utveckla curatoriell träning med ett starkt fokus på social påverkan genom engagemang av lokala, regionala och internationella aktörer, med inriktning på individer såväl som kulturella och civila organisationer. Projektet syftar till att skapa resurser och metoder för tillämpning inom universitetet och för vidareutbildning av kulturarbetare och medborgare genom strategier som härrör från scenkonst och curatorer. Genom metoder för korsbefruktning av kunskap och bästa praxis från scenkonst och civilsamhället syftar projektet också till att sammanställa de kulturella och civila sektorernas påverkan på samhället.

Nya format för att skapa, presentera, sprida och värdera konstnärliga verk behövs för att matcha aktuell lokal och global förveckling. Curating in Context kommer att skapa kunskap och möjligheter för framtida curatorer att kritiskt reflektera och ta itu med olika sociopolitiska och ekonomiska sammanhang och utveckla curatoriella metoder för att ompröva scenkonstens praxis i relation till den civila sektorn.

Curating in Context syftar till att tillhandahålla nyckelkompetenser och färdigheter genom att:
• navigera mellan institutioner, konst organisationer, civilsamhället och frilanssektorn,
• möjliggöra och stödja hållbar egenanställbarhet,
• förnya insamlingsmöjligheter,
• hantera konstnärsledda initiativ,
• skapa utbildningsmaterial som belyser reflektion och engagemang med konst genom kontextrelaterade perspektiv som produktionsvillkor, programmering, organisation, styrning, konstnärlig praxis och kultur, ekonomin, den socio-politiska och kulturella miljön och andra institutionella strukturer.

Huvudkoordinator: Stockholms konstnärliga högskola
Partnerinstitutioner: Tanzfabrik (NGO) Berlin, Lokomotiva (NGO), Skopje, Nord Makedonien och University of Zagreb, Kroatien


Canon of Technical Theatre History

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2022

Syftet med Canon of Technical Theatre History är att öka medvetenheten och förståelsen för den teaterteknikens historia i Europa: dess metoder och tekniker.

Projektet bidrar till den aktuella diskursen kring bevarande av kulturarvet för transnationell och internationell teaterteknik och teknik. Vi vill inte bara värdera historien som ett väsentligt element i utbildningen av teaterutövare och byggandet av teaterpersonalernas identitet, utan också betona vikten och användbarheten av att dela vårt arv som drivkraft för innovativ utveckling.

Studenter och personal vid nio europeiska universitetsinstitutioner, forskningscentra och dubbla utbildningsprogram - från Belgien, Tjeckien, Spanien, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien - samarbetar för att utveckla en tidslinje och en Canon of Technical Theatre History under sex workshopmöten. Metoden som används och de utvecklade verktygen dokumenteras varefter projektet fortskrider.

Projektet antar flera perspektiv från områdena konsthistoria, teknisk design, scenografi, arkitektur och teaterstudier och arbetar med arkivforskning. Det inkluderar det materiella och det immateriella kulturarvet inom scenkonstområdet.

Projektets resultat kommer att vara en uppsättning digitala läromedel som kan användas som en helhet, kan integreras i undervisningen i olika specifika discipliner eller användas som referensmaterial. Detta flexibla tillvägagångssätt kommer att ge lärare möjlighet att strukturera sina kurser på ett flexibelt sätt, anpassade till studenternas olika behov. Metodinriktningarna och undervisningsverktygen kommer att inspirera till nya undervisningsmetoder och stödja en mångfald av behov.

Projektstrukturen och metodiken garanterar att forskning från både lärare och studenter återförs till utbildning och till det bredare yrkesområdet. Resultaten kommer att kunna användas av lokala intressenter, vilket förstärker kopplingen mellan lokalsamhället och partnerinstitutionerna. Nätverket som härrör från detta samarbete kommer att säkerställa fortsatt utveckling och hållbarhet i projektresultaten.

www.canon-timeline.eu


Alexandria Nova

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2022

Alexandria Nova är ett nätverk av nordeuropeiska program. Det syftar till att skapa en internationell och mångfaldig lärandemiljö för de relativt små programmen inom varje nationell institution samt för att göra ett språng framåt i medvetenheten om de pedagogiska metoder som används. Vi kommer att dela praktisk och pedagogisk kunskap, beskriva och dela arbetsmetoder och samla förståelse kring konsten att regissera.

Detta görs genom en serie workshops, symposium, seminarier med studenter samt lärare från alla partnerinstitutioner. Målet är att skapa en livlig interaktiv digital plattform; ett nytt bibliotek som heter Alexandria Nova där studenter och lärare delar idéer, metoder och övningar på ett lekfullt sätt. Nätverket kommer också att publicera en bok med artiklar och uppsatser av lärare som är involverade i projektet, liksom av andra konstnärer, forskare och studenter.

Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch i Berlin är huvudkoordinator med sex partners inklusive Listahaskoli Island i Reykjavik, Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn, Theatre Academy of Uniarts Helsinki, Stockholms konstnärliga högskola, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija i Vilnius och Kunsthogskolen i Oslo.

Huvudkoordinator: Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin

alexandrianova.eu


Circus++

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2022

Ungdom och social cirkus är ett mått på intervention baserat på kombinationen av cirkus konst, sport och social pedagogik. Den riktar sig till unga men också olika riskgrupper för att stödja individens bemyndigande och frigörelse och hjälpa till med deltagarnas personliga och sociala utveckling genom att vårda deras självkänsla och förtroende för andra, samt genom att hjälpa dem att förvärva sociala färdigheter, uttrycka sin kreativitet och förverkliga sin potential och bli aktiva medborgare. Med detta tillvägagångssätt är det primära målet inte att lära sig cirkuskonsten, utan snarare att skapa social förändring eftersom det hjälper individer att finna sin plats i samhället. Olika studier indikerar att de sociala och pedagogiska effekterna av sociala cirkus är obestridliga. På grund av dessa positiva effekter visar undersökningarna att det finns ett växande behov av att formellt utbildade ungdomar och sociala cirkusarbetare inte bara har kunskaper i cirkuskonst utan också har en djup kunskap om pedagogik för att arbeta med unga och med människor med färre möjligheter inom samhället.

Detta projekt bygger på forskning och samarbete mellan fyra europeiska universitet, fem socialcirkusskolor och europeiska ungdoms- och sociala cirkusnätverk Caravan. Eftersom ungdoms- och social cirkus också kommer att vara en del av officiella forskningsbaserade lärarutbildningsprogram i högskolor, förväntas kvaliteten och uppskattningen av ungdoms- och socialcirkusutbildningen öka avsevärt. På detta sätt förbättras och utökas erbjudandet av europeiska högkvalitativa inlärningsmöjligheter.

Huvudkoordinator: Tampereen Korkeakoulusaatio, Finland
Partnerinstitutioner: Sorin Sirkus, Finland, Caravan Reseau Europeen d Ecoles de Cirque a Finalite Pedagogogique, Belgien, Le Plus Petit Cirque du Monde Association, Frankrike, Galway Community Circus, Irland, Circus Cirkör, Sverige, Cirqueon, Tjeckien, National Univeristy of Ireland Galway, Irland, University Paris-Sud, Frankrike och Stockholms konstnärliga högskola. 

 


EOALAB

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2021

Detta projekt hittar sin övergripande ram i European Opera Academy (EOA), ett gränsöverskridande samarbetsinitiativ som inleddes av Conservatorium Maastricht 2016 och som inkluderar 14 Musikhögskolor (HEI) i Europa.

EOALAB är Erasmus + Strategiskt Partnerskap som syftar till att generera innovation inom operafältet baserat på det innovativa konceptet om delad utbildning.

Detta projekt kommer att fungera som en tankesmedja för European Opera Academy för att gemensamt utarbeta, testa och vidareutveckla innovativa strategier inom operautbildning och utbildning som ska spridas till och utnyttjas av andra EOA-medlemmar samt andra högskolor och tillhörande institutioner.

Baserat på det innovativa konceptet med delad utbildning är visionen med detta projekt att utlösa innovation inom operafältet i Europa och vidare. EOALAB syftar till att stärka kopplingen mellan utbildning, utövande och arbetsmarknad genom innovativa studentcentrerade undervisnings- och inlärningsmetoder, genom att stärka gränsöverskridande samarbete och utbyta bästa praxis för att göra operautbildningslaboratorier för konstnärlig experiment och anställbarhet både för studenter och unga yrkesverksamma.

Huvudkoordinator: Conservatorium Maastricht, Nederländerna
Partnerinstitutioner: AEC (Association Europeene des Conservatoires), Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Belgien, Conservatorio di Musica Arrigo Boito, Parma, Italien Instituto Politecnico do Porto – ESMAE, Portugal, Jazepa Vitola Latvijas Muzikas akademija, Riga, Lettland, Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, Vilnius, Litauen och Stockholms konstnärliga högskola.

eoalab.org


Beyond Art Disciplines (BAD)

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2018-2020

Huvudmålet med Beyond Art Disciplines (BAD) är att utforska och etablera kreativa samarbetsinlärningsmetoder inom ramen för det tvärvetenskapliga och gränsöverskridande samarbetet med aktivt deltagande av studenter, lärare, anställda och andra utövare från yrkesområdet konsten och bildar en internationell praktikgemenskap. I ett sådant inlärningssystem samlas professionella från olika discipliner baserat på en tro på möjligheterna till oväntad kunskap, mening eller effekter som härrör från sådana möten.

Huvudkoordinator: Stockholms konstnärliga högskola
Partnerinstitutioner: Iceland University of the Arts, Reykjavik, Island och Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Nederländerna

www.badeducation.net