Avslutade projekt

Här listar vi avslutade internationaliseringsprojekt.

internationaliseringsprojekt_matthew_allen_1500x800.jpg

Meeting place music theatre landscape

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2015-2017

The Meeting place music theatre landscape: Phase 2 är ett strategiskt partnerskap och syftar till att utöka möjligheterna för både scenkonstnärer och landskapsarkitekter att utveckla sina metoder inom föreställningar om det nuvarande europeiska sociala landskapet, utforska både den inhemska och mellan länder spänningar som landskapet innehåller, både bokstavligt och bildligt. Projektet avser att sammanföra konstnärer, forskare, formgivare, studenter, särskilda miljöer, över EU: s institutioner med utforskning av gemenskap, teori och kreativ praktik.

Stockholms konstnärliga högskola är huvudkoordinator.


Bygga Broar

En internationellt program för film, media och scenkonst.
Bygga Broar (15 hp) ger möjligheter för studenter och lärare att vidga sina arbetsfält och möta nya aspekter av sitt konstnärliga arbete i ett internationellt sammanhang. Under ett år möts 25 studenter och 10 lärare från fem utbildningsinstitutioner för tre arbetsperioder i tre olika städer. Däremellan bygger arbetet på distansarbete i grupper som bildas av en student från varje institution.

Partnerskolorna är:
• School of Visual Arts, New York
• Experimental Theatre Wing, TISCH, New York University
• Stockholm konstnärliga högskola
• Zürcher Hochschule der Künste
• Aalto University of Arts, Helsingfors


NAIP

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap

Detta två år strategiska partnerskap syftar till att modernisera läroplaner och undervisning och lärande metoder i högre musikutbildning genom en vidareutveckling av den European Music Master for New Audiences and Innovative Practice (NAIP). Det strategiska partnerskapet kommer att fokusera på att utveckla nytt innehåll och hållbara strukturer för NAIP utbildning när det gäller kursplaner, rörlighet och erkännande. Det kommer att utveckla kompetens inom området för nya målgrupper och innovativa metoder, särskilt när det gäller den pedagogiska kunskaper och färdigheter i NAIP lärare, liksom att stärka positionen för NAIP filosofi i regelbundna utbildningsprogram. Det kommer att utveckla och sprida ideologi kreativa samarbetsinlärningsmetoder som är inriktade på ovan nämnda problem, med syfte att öka samarbetskomposition, improvisation, praktik baserad forskning och bygga upp personliga färdigheter i traditionella utbildningar.

The Iceland Academy of the Arts är huvudkoordinator för projektet.

www.musicmaster.eu


NextMove

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2015-2018

NextMove är ett treårigt utvecklingsprojekt inom ramen för programmet Erasmus+ Strategisk Partnerskap och syftar till att utforska och utveckla nya tekniker för att möta de förändrade behoven I dagens samhälle I undervisningen av dans, musik och andra konstformer.

Institutionen för danspedagogik vid SKH är huvudkoordinator och tillsammans med Stichting ArtEZ i Nederländerna och Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark skapa en gemensam kurs som skall genomföras regelbundet. Fokus är att utveckla metoder och introducera entreprenörskap för att nå en ny och bredare publik.

www.nextmove-eu.com