Avslutade projekt

Här listar vi avslutade internationaliseringsprojekt.

internationaliseringsprojekt_matthew_allen_1500x800.jpg

Curating in Context

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2021

Syftet med Curating in Context är att utveckla curatoriell träning med ett starkt fokus på social påverkan genom engagemang av lokala, regionala och internationella aktörer, med inriktning på individer såväl som kulturella och civila organisationer. Projektet syftar till att skapa resurser och metoder för tillämpning inom universitetet och för vidareutbildning av kulturarbetare och medborgare genom strategier som härrör från scenkonst och curatorer. Genom metoder för korsbefruktning av kunskap och bästa praxis från scenkonst och civilsamhället syftar projektet också till att sammanställa de kulturella och civila sektorernas påverkan på samhället.

Nya format för att skapa, presentera, sprida och värdera konstnärliga verk behövs för att matcha aktuell lokal och global förveckling. Curating in Context kommer att skapa kunskap och möjligheter för framtida curatorer att kritiskt reflektera och ta itu med olika sociopolitiska och ekonomiska sammanhang och utveckla curatoriella metoder för att ompröva scenkonstens praxis i relation till den civila sektorn.

Curating in Context syftar till att tillhandahålla nyckelkompetenser och färdigheter genom att:
• navigera mellan institutioner, konst organisationer, civilsamhället och frilanssektorn,
• möjliggöra och stödja hållbar egenanställbarhet,
• förnya insamlingsmöjligheter,
• hantera konstnärsledda initiativ,
• skapa utbildningsmaterial som belyser reflektion och engagemang med konst genom kontextrelaterade perspektiv som produktionsvillkor, programmering, organisation, styrning, konstnärlig praxis och kultur, ekonomin, den socio-politiska och kulturella miljön och andra institutionella strukturer.

Huvudkoordinator: Stockholms konstnärliga högskola
Partnerinstitutioner: Tanzfabrik (NGO) Berlin, Lokomotiva (NGO), Skopje, Nord Makedonien och University of Zagreb, Kroatien


Circus++

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2022

Ungdom och social cirkus är ett mått på intervention baserat på kombinationen av cirkus konst, sport och social pedagogik. Den riktar sig till unga men också olika riskgrupper för att stödja individens bemyndigande och frigörelse och hjälpa till med deltagarnas personliga och sociala utveckling genom att vårda deras självkänsla och förtroende för andra, samt genom att hjälpa dem att förvärva sociala färdigheter, uttrycka sin kreativitet och förverkliga sin potential och bli aktiva medborgare. Med detta tillvägagångssätt är det primära målet inte att lära sig cirkuskonsten, utan snarare att skapa social förändring eftersom det hjälper individer att finna sin plats i samhället. Olika studier indikerar att de sociala och pedagogiska effekterna av sociala cirkus är obestridliga. På grund av dessa positiva effekter visar undersökningarna att det finns ett växande behov av att formellt utbildade ungdomar och sociala cirkusarbetare inte bara har kunskaper i cirkuskonst utan också har en djup kunskap om pedagogik för att arbeta med unga och med människor med färre möjligheter inom samhället.

Detta projekt bygger på forskning och samarbete mellan fyra europeiska universitet, fem socialcirkusskolor och europeiska ungdoms- och sociala cirkusnätverk Caravan. Eftersom ungdoms- och social cirkus också kommer att vara en del av officiella forskningsbaserade lärarutbildningsprogram i högskolor, förväntas kvaliteten och uppskattningen av ungdoms- och socialcirkusutbildningen öka avsevärt. På detta sätt förbättras och utökas erbjudandet av europeiska högkvalitativa inlärningsmöjligheter.

Huvudkoordinator: Tampereen Korkeakoulusaatio, Finland
Partnerinstitutioner: Sorin Sirkus, Finland, Caravan Reseau Europeen d Ecoles de Cirque a Finalite Pedagogogique, Belgien, Le Plus Petit Cirque du Monde Association, Frankrike, Galway Community Circus, Irland, Circus Cirkör, Sverige, Cirqueon, Tjeckien, National Univeristy of Ireland Galway, Irland, University Paris-Sud, Frankrike och Stockholms konstnärliga högskola. 

 


EOALAB

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2019-2021

Detta projekt hittar sin övergripande ram i European Opera Academy (EOA), ett gränsöverskridande samarbetsinitiativ som inleddes av Conservatorium Maastricht 2016 och som inkluderar 14 Musikhögskolor (HEI) i Europa.

EOALAB är Erasmus + Strategiskt Partnerskap som syftar till att generera innovation inom operafältet baserat på det innovativa konceptet om delad utbildning.

Detta projekt kommer att fungera som en tankesmedja för European Opera Academy för att gemensamt utarbeta, testa och vidareutveckla innovativa strategier inom operautbildning och utbildning som ska spridas till och utnyttjas av andra EOA-medlemmar samt andra högskolor och tillhörande institutioner.

Baserat på det innovativa konceptet med delad utbildning är visionen med detta projekt att utlösa innovation inom operafältet i Europa och vidare. EOALAB syftar till att stärka kopplingen mellan utbildning, utövande och arbetsmarknad genom innovativa studentcentrerade undervisnings- och inlärningsmetoder, genom att stärka gränsöverskridande samarbete och utbyta bästa praxis för att göra operautbildningslaboratorier för konstnärlig experiment och anställbarhet både för studenter och unga yrkesverksamma.

Huvudkoordinator: Conservatorium Maastricht, Nederländerna
Partnerinstitutioner: AEC (Association Europeene des Conservatoires), Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Belgien, Conservatorio di Musica Arrigo Boito, Parma, Italien Instituto Politecnico do Porto – ESMAE, Portugal, Jazepa Vitola Latvijas Muzikas akademija, Riga, Lettland, Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, Vilnius, Litauen och Stockholms konstnärliga högskola.

eoalab.org


Beyond Art Disciplines (BAD)

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2018-2020

Huvudmålet med Beyond Art Disciplines (BAD) är att utforska och etablera kreativa samarbetsinlärningsmetoder inom ramen för det tvärvetenskapliga och gränsöverskridande samarbetet med aktivt deltagande av studenter, lärare, anställda och andra utövare från yrkesområdet konsten och bildar en internationell praktikgemenskap. I ett sådant inlärningssystem samlas professionella från olika discipliner baserat på en tro på möjligheterna till oväntad kunskap, mening eller effekter som härrör från sådana möten.

Huvudkoordinator: Stockholms konstnärliga högskola
Partnerinstitutioner: Iceland University of the Arts, Reykjavik, Island och Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Nederländerna

www.badeducation.net


Meeting place music theatre landscape

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2015-2017

The Meeting place music theatre landscape: Phase 2 är ett strategiskt partnerskap och syftar till att utöka möjligheterna för både scenkonstnärer och landskapsarkitekter att utveckla sina metoder inom föreställningar om det nuvarande europeiska sociala landskapet, utforska både den inhemska och mellan länder spänningar som landskapet innehåller, både bokstavligt och bildligt. Projektet avser att sammanföra konstnärer, forskare, formgivare, studenter, särskilda miljöer, över EU: s institutioner med utforskning av gemenskap, teori och kreativ praktik.

Stockholms konstnärliga högskola är huvudkoordinator.


Bygga Broar

En internationellt program för film, media och scenkonst.
Bygga Broar (15 hp) ger möjligheter för studenter och lärare att vidga sina arbetsfält och möta nya aspekter av sitt konstnärliga arbete i ett internationellt sammanhang. Under ett år möts 25 studenter och 10 lärare från fem utbildningsinstitutioner för tre arbetsperioder i tre olika städer. Däremellan bygger arbetet på distansarbete i grupper som bildas av en student från varje institution.

Partnerskolorna är:
• School of Visual Arts, New York
• Experimental Theatre Wing, TISCH, New York University
• Stockholm konstnärliga högskola
• Zürcher Hochschule der Künste
• Aalto University of Arts, Helsingfors


NAIP

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap

Detta två år strategiska partnerskap syftar till att modernisera läroplaner och undervisning och lärande metoder i högre musikutbildning genom en vidareutveckling av den European Music Master for New Audiences and Innovative Practice (NAIP). Det strategiska partnerskapet kommer att fokusera på att utveckla nytt innehåll och hållbara strukturer för NAIP utbildning när det gäller kursplaner, rörlighet och erkännande. Det kommer att utveckla kompetens inom området för nya målgrupper och innovativa metoder, särskilt när det gäller den pedagogiska kunskaper och färdigheter i NAIP lärare, liksom att stärka positionen för NAIP filosofi i regelbundna utbildningsprogram. Det kommer att utveckla och sprida ideologi kreativa samarbetsinlärningsmetoder som är inriktade på ovan nämnda problem, med syfte att öka samarbetskomposition, improvisation, praktik baserad forskning och bygga upp personliga färdigheter i traditionella utbildningar.

The Iceland Academy of the Arts är huvudkoordinator för projektet.

www.musicmaster.eu


NextMove

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap, 2015-2018

NextMove är ett treårigt utvecklingsprojekt inom ramen för programmet Erasmus+ Strategisk Partnerskap och syftar till att utforska och utveckla nya tekniker för att möta de förändrade behoven I dagens samhälle I undervisningen av dans, musik och andra konstformer.

Institutionen för danspedagogik vid SKH är huvudkoordinator och tillsammans med Stichting ArtEZ i Nederländerna och Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark skapa en gemensam kurs som skall genomföras regelbundet. Fokus är att utveckla metoder och introducera entreprenörskap för att nå en ny och bredare publik.

www.nextmove-eu.com