Konst, teknik, materialitet

Detta område fokuserar på de konstnärliga verksamheter där materialitet, teknik eller media är centrala.

Forskningen adresserar den konstnärliga utvecklingen av tekniska och materiella processer, tekniska utvidgningar eller materiella utmaningar för samtida konstnärliga praktiker. Det kan involvera levande och medierade möten, återmediering, audiovisuella medier, transmedia, hackning, plundring, mask, aktiverande och/eller inaktiverande tekniker, eller utvecklingen av medierade sociala forum och plattformar. Följaktligen är interaktioner mellan framförande och publik, såväl som omvandlingar av konstnärliga praktiker mellan olika plattformar och medier, en central fråga.

Området utforskar hur konstnärliga verksamheter relaterar till teknisk utveckling och förändring. Det beaktar hur yrkesroller inom konstnärlig verksamhet etableras och värderas utifrån den teknik som används av konstnärer inom olika fält. Maktrelationer och professionella identiteter som formeringen av könsroller och hierarkier inom konstnärlig praktik kan problematiseras utifrån perspektiv baserade på tekniska och materiella processer. Det utforskar hur specifika materialprocesser påverkar de sätt på vilka kunskap skapas, medieras, framförs och upplevs. Forskningen fokuserar på hur konstnärliga verksamheter förändrar och förändras av de förhållanden som skapas av den tekniska medieringen och materialiseringen. Området utforskar utvecklingen av system för konstnärlig disseminering samtidigt som det kritiskt adresserar konsekvenserna av vår ökade produktion och konsumtion av media och materiell kultur i en värld med begränsade resurser.