Kirsi Nevanti om In Real Life (Or Elsewhere)

Kirsi Nevanti berättar med egna ord om sitt doktorandprojekt In Real Life (Or Elsewhere).

Mitt forskningsprojekt heter In Real Life (Or Elsewhere) och det handlar om kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm. Min bakgrund är filmarens och regissörens. Avhandlingen består dels av konstnärliga verk, dels kritiska reflektioner kring den kreativa processen – och begreppsliggörandet av densamma – i form av textessäer.

 Forskningen presenteras för den av samtiden och det dokumentära uttrycket intresserade branschen och publiken, både nationellt och internationellt. Min förhoppning är att avhandlingen/forskningen kan bidra till en utveckling av dokumentären som konstform, samt ge nya insikter om hur dokumentärfilmen kan erövra nya visningsfönster utöver de traditionella. Ett resultat av forskningen inom doktorandprojektet är en tillämpning som jag vill arbeta vidare med: ett kontemplativt rum att användas inom sjuk- och hälsovården, t ex inom sorgterapi. Det sorgeterapeutiska rummet som använder sig av dokumentära bilder i helandeprocessen, och som kan användas av både patienter, anhöriga och vårdpersonal, vill jag tillägna minnet av filmaren och omvärldschefen på Svenska filminstitutet, Tove Torbiörnsson, som fram till sin oväntade bortgång i oktober 2015 även var huvudhandledare i mitt doktorandprojekt. Nedan en kort sammanfattning om de olika delprojekten. Avhandlingen läggs fram i ett slutet dialogseminarium i september 2016, disputationen beräknas äga rum i januari 2017.

Images And The Worlds Of Being – I huvudrollen blicken genom kameran med vilken filmaren möter världen, i en suggestiv väv av parallella verkligheter i ett ömsint skenande nu. En projektion för fyra dukar, med blandtekniker i flera skikt. Ett slags logiskt resonemang om det ologiska i vår tid, på jakt efterverkligheten som drar sig undan (för att citera Jean Baudrillard) – närvaron i ett seende. Ett experimenterande i den visuella kunskapens former utanför traditionella visningsfönster, för en publik intresserad av vår tid. Inspelningsplats världen: Fukushima I Japan; Sao Palo I Brasilien; Belgrad i Serbien; San Diego i USA; La Fonda och Tijuana i Mexico; Möhkö i Östra Finland, i gränsområdet mot Ryssland och Tarifa i södra Spanien. Den avslutande inspelningen ägde rum i Ceuta, i den spanska exklaven i Marocko, i februari 2016. Att göra en film för fyra dukar som formar ett rum gör uppgiften än mera utmanande. Det centrala är seendet: inga av tagningarna är planerade på förhand vilket har varit en viktig grundförutsättning i projektet; att komma till en plats och se vad som ögat dras till. Images And The Worlds Of Being är också det cineastiska huvudverket i mitt avhandlingsarbete med titeln In Real Life (Or Elsewhere) – om kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm. Team: Fotograf Kirsi Nevanti, filmklipp: Julian Antell, sound design Jan Alvermark. Ljud och assistans Anders Nyberg. Images And The Worlds Of Being är uttagen till Idfa – den internationella dokumentärfilmsfestivalen - i Amsterdam i november 2016.