NAVET

Nytt forskningscentrum och samarbete mellan fyra lärosäten.

KTH har bildat forskningscentrum NAVET. SKH, Konstfack och KMH har bjudits in att ingå som partners i detta centrum. Större forskningsprojektansökningar kommer göras vilka idealt sett involverar forskare/lärare från de fyra lärosätena.

NAVET:s vision är att Sverige ska ha en ledande ställning inom gränslandet konst, teknik och design, och med ett praktikbaserat och kritiskt tillvägagångssätt stimulera forskning, innovation, kreativitet och utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Läs mer om NAVET på vår engelska webbplats.

Information om NAVET på KTH:s webbplats.