Konstnärlig utbildning på forskarnivå

Konstnärlig utbildning på forskarnivå är en central del av SKH:s forskningsmiljö. Sedan 2016 har SKH tillstånd att utfärda doktorsexamen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och vi erbjuder utbildning på forskarnivå i ämnet performativa och mediala praktiker.

Sedan starten har SKH:s fokus varit att skapa en miljö som möjliggör konstnärlig forskning mellan aktiva forskare, doktorander, konstnärer, lärare och studenter på alla utbildningsnivåer. Forskarutbildningen är central i denna miljö. Genom att implementera forskarutbildningen som en aktiv och kritisk miljö för forskning ger vi utrymme för konstnärer att utveckla sitt arbete på ett sätt som förbättrar kunskap och kompetens inom olika konstnärliga områden, bidrar till konstnärlig forskning som interdisciplinärt område och stärker kopplingen mellan forskning och utbildning. Genom vår unika kombination av utbildning och konstnärlig forskning är vårt mål att skapa möjligheter och vägar för konstnärer när de förändrar konst, kultur och samhälle.

1100px_Photo_Ellen Røed_Stacey Sacks research on photo_.jpgFoto: Ellen Røed. På fotot: Stacey Sacks från tidigare forskningsprojekt på SKH 

Doktorandanställningar

Vi antar doktorander inom våra fyra ämnesinriktningar; Film och media, koreografi, scenkonst och opera. En doktorand är vanligtvis anställd på SKH under fyra år med de rättigheter och skyldigheter det innebär. Utbildningen på forskarnivå består dels av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (om 180 hp), dels av kurser (om 60 hp) motsvarande ett års heltidsstudier. För närvarande har vi 24 doktorander.

Läs om mer om utbildningen här: Performativa och mediala praktiker

Läs om  Våra doktorander

Doktorandena er en del av forskningsmiljön vid högskolan. Förutom att utveckla och genomföra sina konstnärliga forskningsprojekt, går de kurser och deltar i en seminariekultur som stödjer utvecklingen av deras konstnärliga praktik. De har tillgång till relevant och kvalificerad handledning och är i dialog med en aktiv och ämnesöverskridande konstnärlig forskningsmiljö.

Huvuddelen av utbildningen genomförs på SKH:s campusområde och doktoranden förväntas vara närvarande på arbetsplatsen. Utöver egna forskarstudier förväntas doktoranden medverka i övrig verksamhet vid högskolan. Genom särskilda avtal kan doktoranden undervisa med upp till 20 % av heltid.

Interaktion med forskningsmiljön och konstfältet

Som doktorand är du en del av och bidrar till en ämnesöverskridande utbildnings- och forskningsmiljö som bygger på konstnärlig praktik och diskurs. Du presenterar din forskning på högskolan såväl som i andra sammanhang och du ger och tar emot kritik i dialog med andra doktorander, handledare, och studenter samt andra forskare, konstnärer och seminariedeltagare.

SKH anordnar ett stort antal aktiviteter som bidrar till en god konstnärlig utbildning på forskarnivå, till exempel forskningsseminarier, delseminarier för doktorander, konferenser, och symposier. Deltagande i dessa aktiviteter bidrar till att den enskilda doktoranden utvecklas till en självständig konstnärlig forskare. Det är av betydelse för utbildningen att doktoranden också tar del av det aktuella konstfältet som det konstnärliga forskningsprojektet syftar att bidra till.

Forskningsmiljön vid SKH

Ett forskningscentrum ansvarar för utbildningen på forskarnivå och är värd för verksamheten inom den tvärkonstnärliga forskningsmiljön. Forskningscentrum omfattar även fyra profilområden för forskning och fyra profilprofessorer; Plats, händelse, möte; Koncept och kompositionKroppsliga och vokala praktikerKonst, teknik, materialitet.

Vår konstnärliga forskningsmiljö erbjuder unika möjligheter för djupgående studier och ämnesöverskridande forskningssamarbeten. Till exempel hålls forskningsseminarier en gång i veckan. Här diskuterar konstnärliga forskare sina pågående projekt, identifierar gemensamma frågor och utvecklar interdisciplinära strategier.

Forskningsmiljön vid detta universitet är inkluderande och kritiskt engagerad. Vi rekryterar medvetet, stödjer och ger röst till en mångfald av perspektiv. Vår högskola är en mötesplats för konstnärer, konstnärliga forskare och lärare; vi arbetar tillsammans för att bidra till utvecklingen av konst, kultur och samhälle.

Den konstnärliga forskningen i Sverige

I Sverige har konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå bedrivits vid flera institutioner för högre konst utbildning de senaste tjugo åren och det har varit hög konstnärlig kvalitet på de forskningsprojekt som har utvecklats. Uppbyggnaden av konstnärliga forskningsprogram på fakulteterna vid Göteborgs universitet och Lunds universitet skapade en stabil grund för den konstnärliga forskningsmiljön. Införandet av en konstnärlig doktorsexamen i lagstiftningen 2010 bidrog till att stärka konstens specifika ställning i samhället.

Konstnärlig forskning i Sverige kan sägas ingå i en skandinavisk modell inom forskningsområdet som till stor del betonar konstnärlig praktik och konstnärlig representation som grund i forskning. SKH arbetar också för att förankra forskningen i en internationell konst- och forskningsmiljö.

Kontakt

För allmänna frågor angående doktorandstudier vid SKH, vänligen kontakta phdpositions@uniarts.se.

Kent Olofsson
Professor i scen för profilområdet koncept och komposition och ämnesansvarig forskarnivå

Hanna Husberg
Utbildningssamordnare på forskarnivå

Aila Gengelbach
Utbildningshandläggare på forskarnivå