Kan konst rädda världen?

Kan konst rädda världen är en seminarieserie där olika aspekter av konst och konstnärlig forskning debatteras. Seminarieserien arrangeras av Stockholms konstnärliga högskola tillsammans med Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern.

Kan konst rädda världen_1100X620.jpg

Kan konst rädda världen heter numera Konsten talar. Besök Konsten talar.

Kan konst rädda världen? är en debattseminarieserie kring konstens roll i relation till vårt brännande nu och vår ovissa framtid. I debattserien möts internationellt verksamma konstnärer, forskare, beslutsfattare, studenter och en konst- och omvärldsintresserad allmänhet i samtal. Här debatteras de större linjerna parat med att nyfiket granska detaljer. Det som är forskningens drivkraft får genomsyra samtalen: nyfikenhet, mod, risktagande, friktion, ett jävlar anamma och en vilja till förändring när kunskapsfält går i dialog med andra kunskapsfält.

Tidigare seminarier

Konstnärer som höjt sina röster för att höras

8 april kl 17.30–19.00, Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern

Vi har en regering som beskriver sig som världens första feministiska regering. Och en partiledare för ett oppositionsparti som vill formulera en ny slags feminism och vill bort från vad hon kallar menskonst.

Vad innebär feministiskt konstskapande i en tid när många beskriver sig själva som feminister, men lägger väldigt olika betydelser i begreppet?
Vilka feministiska frågor upptar våra inbjudna konstnärer i detta nu? Och hur har frågorna eventuellt förändrats över tid?
Hur väljer de ge gestaltning åt frågorna – och i vilka fora är det möjligt?
Vad är deras förhoppningar för nästa generations konstutövare?
En tillbakablick och en framtidsspaning där deltagande konstnärer är 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ i en utforskande samtalsform där vi sträcker oss från det vi redan vet mot den ovissa framtiden.

Medverkande:
Mia Engberg, filmregissör och doktorand
BamBam Frost, koreograf och dansare
Margareta Garpe, dramatiker och regissör
Bianca Kronlöf, skådespelerska, manusförfattare och komiker
 
Moderatorer: Johanna Garpe och Cecilia Roos, professorer på Stockholms Konstnärliga Högskolan

Videoinspelning från seminariet (Filmat av Kulturhuset Stadsteatern)

Läs mer

Kan konsten rädda världen – är aktivism svaret på frågan?

18 februari kl 17.30–19.00, Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern

Vad får konstnärer att välja bort en bekväm tillvaro och ta personliga risker ämnade att minska gapet mellan den rådande verkligheten och deras dröm om bättre värld?

Språk: engelska

Medverkande:
Lusine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij, medlemmar i Pussy Riot
Adam Kraft, utan titel
Touka Voudoo, tatueringskonstnär och kroppsaktivist
 
Moderatorer: Johanna Garpe och Erik Gandini, professorer på Stockholms Konstnärliga Högskolan

Läs mer

Kan konsten rädda världen – kan världen förstöra konsten?

12 november kl 17.30–19.00, Kulturhuset Stadsteatern

Om byråkratisering, new public management, tusentals ansökningsblanketter med lika många riktlinjer att förhålla sig till – vad gör det med konsten och konstskapandet?

Medverkande:
Magnus Aspegren, VD Riksteatern
Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet
Athena Farrokhzad, poet
Olav Westphalen, konstnär

Moderatorer: Johanna Garpe och Erik Gandini, professorer på Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer

Jorden går under – vad gör konsten?

15 oktober kl 17.30–19.00, Klarascenen på Kulturhuset Stadsteatern

I en tid av dramatiska klimatförändringar och kollektiv förnekelse uppstår frågan kring vad konsten har för ansvar och möjligheter.

Medverkande:
Birgitta Englin: regissör, fd teaterchef och Senior advisor, Global utmaning
John Swedenmark: författare och redaktör
Sverker Sörlin, författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria
Fredrik Wenzel: Regissör och filmfotograf
 
Moderatorer: Erik Gandini och Johanna Garpe, professorer på Stockholms konstnärliga högskola

Läs mer

Välkommen till den konstnärliga högskolan 2028

7 maj, 2018

Fyra månader till valet och 50 år sedan kårhusockupationen. Vad är den konstnärliga högskolans plats i samhället om 10 år? Vem riktar den sig till? Vad behöver förändras inom, och utanför, högskolan för att rektorernas visioner ska bli verklighet?

Kom och debattera med:
Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan
Paula Crabtree, rektor för Stockholms konstnärliga högskola
Maria Lantz, rektor för Konstfack
Cecilia Rydinger Alin, rektor för Kungl. Musikhögskolan

Moderatorer: Erik Gandini och Johanna Garpe, professorer på Stockholms konstnärliga högskola

Läs mer

Pluralist Populist Poetics

5 mars, 2018

During the seminar we will address how issues of language drift, identity, the role of technology and the attention economy connects in contributing to post-truth tribalism, and how art and culture can produce ways of re-thinking pluralism, not only in terms of identities but in terms of plural ways of thinking and sense-making.

Medverkande: Eleanor Bauer, Doctoral Candidate in Choreography

Läs mer (English)

Kan världen rädda konsten?

December, 2017

Dialog mellan John-Paul Zaccarini, skribent och lektor i cirkus och Pernilla Glaser, författare, lärare i kritiskt tänkande vid Konstfack och Creative Research Force vid forskningsinstitutet RISE Interactive.

Baserat på sina egna konstnärliga praktiker kommer de att försöka påvisa möjliga ingångar till konst som ett redskap för förändring, vilket sammanlänkas genom ett reflekterande kring varandras ställningstaganden. Psykoanalys och förenklingar av processer, förhandlingar om vanskliga rum, giftiga sinnesrörelser och förtroendeingivande utrymmen kommer att tacklas under samtalet.

Läs mer

Queerly Re-imaging Ballet

Oktober, 2017

Under det här seminariet kommer New York-baserade läraren, koreografen och dansaren Katy Pyle, att diskutera det danskompani och den dansutbildning som hon leder – Ballez. Ballez infogar historien, erfarenheterna och uppträdanden av lesbiska, transpersoner och queera i balettvärlden. Detta görs genom att skapa och se berättande baletter, balettklasser och balettkulturen genom queeras perspektiv.

Läs mer

Curaterande praktiker och mångfald

September, 2017

Under det här seminariet kommer Nicky Paraiso, skådespelare, skribent, performance-konstnär och curator vid La MaMa (New York City) och en annan gäst (mer information kommer) att diskutera den etik, politik, influenser och inspiration som finns bakom deras konstnärliga och curaterande praktiker. Konversationen kommer att handla om hur curatorns personliga konstnärlig praktik påverkar konsten att curatera, och olika sätt att bemöta mångfald under arbetet vid stora institutioner.

Moderator: Juliette Mapp, professor för profilområdet Koncept och komposition vid Stockholms konstnärliga högskola

Läs mer

Material och motstånd

Maj, 2017

Kan konst ses som en sorts ”motstånd” bara genom att finnas till, utan att rikta någon direkt kritik mot den kultur som den tillhör. På vilket sätt manifesteras motståndet? Är det genom att konst är en nödvändig handling? Är det genom konstnärliga processer och material som motståndet aktiveras eller/och är “motstånd” bortom konstnären, bortom hens material, bortom konsten själv? Hur förstår och uppfattar vi ”konst” som motstånd och hur kan vi uttrycka på vilket sätt den fungerar som sådant?

Medverkande: Mia Engberg, Mara Lee, Per Platou och Jenny Sunesson.
Moderator: Ellen Røed, professor inom profilområdet Konst, teknik, materialitet vid Stockholms konstnärliga högskola

Läs mer

Konst i en tidsålder av ilska och begär

April, 2017

I en tidsålder av växande ojämlikhet, högerextrem etnisk nationalism och xenofobi, är det etiskt försvarbart eller ens möjligt för konstnärer att utrycka sig själva genom att föreställa sig erfarenheter de inte haft? Hur kan en publik ta emot och svara på arbeten vars drivkraft är ilska? Hur kan konsten skapa mening i ett kulturellt och politisk klimat där några konstnärer åtnjuter frihet, stabilitet och stöd medan andra inte gör det?

I en tid då konstnärer måste göra upp räkningen med sitt eget ansvar, både gällande sin egen identitet och med en större global kultur, är det möjligt att skapa konst som både kan provocera och hjälpa till att skapa en väg framåt?

Medverkande:
Rebecca Hilton, professor i profilområdet Plats, händelse, möte vid Stockholms konstnärliga högskola (denna kväll ersättare för Juliette Mapp, professor i profilområdet Koncept och komposition)
Miguel Gutierrez, performancekonstnär, dansare, musiker och poet.
Stacey Sacks, doktorand i Scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola

Läs mer

Konsten och vetenskapen i post-sanningens tid

Mars, 2017

Vår tid definieras allt oftare som ’post-sanningens’ tid, för att känslor och personliga uppfattningar påverkar den allmänna opinionen mer än objektiva fakta.

Vad har detta för konsekvenser för konsten? Är det början på en ny blomstringstid eller anledning till självrannsakan? Och vad innebär post-truth för vetenskapen? Fejkade nyheter, alternativa sanningar och mediala ekokammare bekräftar bilden av att vi är icke-rationella väljare. Särskilt för klimatfrågan är utsikterna oroväckande och behovet stort av ett nytt, fungerande narrativ.

Medverkande:
America Vera Zavala, dramatiker (Svenska Hijabis m. fl)
Diego Galafassi, doktorand vid Stockholm Resilience Center med med fokus på miljö, kultur och transformation.
Jesper Kurlandsky, filmregissör/producent för miljöfilmeposet Aeterna  
Moderator:
Erik Gandini, professor i dokumentärfilm

Läs mer

Fiktion, verklighet och autenticitet

Februari, 2017

Gränsen mellan fiktion och verklighet blir alltmer upplöst i såväl konstnärliga uttryck som politik och media. Populismen urholkar det offentliga samtalet, realityunderhållningen sätter frågor om autenticitet på sin spets, konstnärliga uttryck söker allt oftare legitimitet genom besvärjelsen ”based on a true story”. I seminariet diskuterar vi vad som är autentiskt i konstnärliga uttryck och frågar om det ens är något eftersträvansvärt.

Medverkande:
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi
Åsa Linderborg, skribent och kulturchef på Aftonbladet
Anna Pettersson, regissör, skådespelare och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola
Moderator:
Niklas Rådström, professor i berättande för scenkonst, film och media.

Läs mer