Forskningsveckan 2022

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka 18–21 januari 2022, som även i år blir helt digital.

Under veckan presenteras konstnärliga forskningsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Forskningsveckan är öppen för allmänheten och vi uppmanar alla studenter och all personal att ta del av så många evenemang som möjligt under de fyra dagarna. Vi ser forskningsveckan som en möjlighet för SKH, och vår gemensamma miljö, att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö.

Full information om Forskningsveckan hittar du här