Forskningsveckan 2021

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka 19–22 januari 2021 som i år blir helt digital.

Under veckan presenteras konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Både studenter och personal får möjlighet att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö. Försök att ta del av så många evenemang som möjligt under de fyra dagarna! Precis som förra året kommer forskningsveckan att vara öppen för allmänheten.

Deltagare 2021

19 januari

Jan Rosén
Katarina Lion
Annika Notér Hooshidar
Alejandro Bonnet
Josefine Wikström
Eli Bø och Katrin Brännström
Aleksandra Czarnecki Plaude
Alexander Skantze

20 januari

Itte Lundgren
Ulrika Tenstam
Wilhelm Carlsson
Klas Dykhoff
Gunilla Pettersson
Camilla Reppen

21 januari

John-Paul Zaccarini
Erik Gandini
Bengt Bok
Tinna Joné
Ylva Gustavsson
Rebecca Hilton, Ellen J Røed
Eli Bø

22 januari

Costanza Julia Bani
Ellen J Røed
Anja Susa

Dessutom kommer SKH:s nya doktorander att presentera sig själva och sin forskning.

Plats och datum:

Presentationerna kommer antingen att livestreamas eller äga rum via Zoom. Mer info kommer inom kort.