Forskningsveckan

Stockholms konstnärliga högskola arrangerar årligen en forskningsvecka där forskare och doktorander kan presentera forskningsprojekt eller utvecklingsarbeten.

Foto-Bengt Soderstrom, Forskningsveckan 2018, Eli Bo.jpg

Forskningsveckans syfte är att främja erfarenhetsutbyten samt öppna upp för forskningssamarbeten. Vi vill också dela, lyfta fram och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH.

Under forskningsveckan presenterar vi forskning i många olika format och utvecklingsstadier. Det kan vara forskning i sin linda eller i sitt slutskede, ett utdrag eller en del av ett större projekt, en workshop som publiken deltar i, en presentation av en praktik eller ett experiment med olika expositonsformat.

Forskningsveckan är öppen för alla. 

Foto-Bengt Soderström, Forskningsveckan 2018, Lena Stefenson.jpg

Tidigare forskningsveckor

Läs mer om Forskningsveckan 2022

Läs mer om Forskningsveckan 2021

Läs mer om Forskningsveckan 2020

Läs mer om Forskningsveckan 2019

Läs mer om Forskningsveckan 2018

 

Foto: Bengt Söderström. Eli Bø ”Case study 1 – Moving image storytelling and a space as a narrative tool", Lena Stefenson ”Rörelse och berättelse”, Forskningsveckan 2018.