Frågor och svar

I listan nedan har vi svarat på vanligt förekommande frågor om doktorandutlysningen.

Kan jag söka fler än en inriktning?
Ja, det är möjligt att söka fler än en inriktning. I så fall måste du göra en ansökan för varje inriktning.


Hur ska projektplanen utformas?
I projektplanen ska du beskriva det konstnärliga forskningsprojektets frågeställningar och planerat tillvägagångssätt/metoder, samt diskutera på vilket sätt projektet bidrar till befintliga kunskaper och erfarenheter inom konstområdet.

För mer information om vad ansökan ska innehålla, se under rubriken Ansökan i antagningssystemet.

Måste jag kontakta handledarna i förväg?
Nej, det behövs inte. Vi kommer att diskutera möjliga handledare med de doktorander som antas.

Vad ska finnas med i budget?
I din budget bör du ange alla kostnader som krävs för att genomföra projektet, förutom din egen lön. Det kan till exempel vara arvoden till medverkande, kostnader för material, tekniskt stöd med mera.

Hur söker jag om validering av reell kompetens?
Om du vill söka om validering av reell kompetens ska du utforma en ansökan som beskrivs på sidan Grundläggande behörighet och validering av reell kompetens.

Måste jag bosätta mig i Stockholmområdet om jag antas som doktorand?
Ja, din arbetsplats kommer att vara i Stockholm. Huvuddelen av utbildningen genomförs vid SKH och du kommer även att delta i högskolans andra aktiviteter. 

Kan jag få hjälp med att flytta till Sverige?
Varje anställd ansvarar själv för att skaffa bostad och folkbokföra sig i samband med en flytt.

Är platsen som doktorand finansierad?
Ja, doktoranderna anställs av SKH under utbildningens fyra år, enligt Högskoleförordningens föreskrifter.

Vilken lön gäller för doktoranderna?
Doktorandlönen regleras av SKH:s doktorandstege. Ingångslönen är 25 400 SEK.

Vilka resurser har jag som doktorand?
Som doktorand har du tillgång till medel för projektets genomförande, under förutsättning att medel finns. Du ingår i någon av SKH:s institutioner och har tillgång till högskolans resurser.

Hur får jag besked om jag har gått vidare i processen?
Vi kommer att hålla alla sökanden uppdaterade via ansökningssystemet.

När kommer intervjuerna att ske?
Intervjuer med de sökande som går vidare i andra urvalet kommer att ske 21-23 maj samt 28-29 maj 2018.

När kommer beslutet?
Slutgiltigt beslut förväntas tas senast i september 2018.

Hur får jag information om jag har andra frågor än de ovan?
Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på docpositions@uniarts.se, eller komma till de informationstillfällen vi ordnar - informationsträffar för sökande