Doktorandutlysning 2018

doktorand 1500x800.jpg

Doktorandutlysning 2018

Vi utlyser doktorandanställningar i performativa och mediala praktiker – med ämnesinriktningarna film och media, koreografi, opera samt scen. 

Ämnesbeskrivning performativa och mediala praktiker

Omfattning

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier. Studierna på forskarnivå består av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt och en kursdel. Projektets innehåll och inriktning bedrivs i samråd med en huvudhandledare och en handledare. Kursdelen omfattar både obligatoriska och valbara kurser.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Anställning

Att gå en forskarutbildning innebär att utveckla ett konstnärligt forskningsprojekt av hög kvalitet som bidrar till ny kunskapsutveckling och fördjupar och/eller utmanar existerande praktik inom det konstnärliga området. Som doktorand arbetar du i en transdisciplinär miljö med den konstnärliga processen i fokus.

Som doktorand anställs du vid SKH. Vi anser att det som doktorand är viktigt att vara fysiskt närvarande i forskningsmiljön vid högskolan. Detta förutsätter en bostadsort i Stockholmsområdet. Utöver egna forskarstudier förväntas du regelbundet medverka i övrig verksamhet vid högskolan, samt även utföra institutionstjänstgöring, som till exempel undervisning, vid någon av skolans institutioner.

Ansökan

Klicka på länken för respektive inriktning (öppnas isom en pfd).

Doktorandanställning i performativa och mediala praktiker med inriktning film och media

Doktorandanställning i performativa och mediala praktiker med inriktning koreografi

Doktorandanställning i performativa och mediala praktiker med inriktning opera

Doktorandanställning i performativa och mediala praktiker med inriktning scen
 

Sista ansökningsdag var 28 februari 2018.