Vidimering av intyg

I din ansökan krävs det att dina bifogade kopior är vidimerade.

Vad betyder "vidimerad"?

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.