Validering av reell kompetens

Du som inte har en examen som styrker din behörighet har ändå möjlighet att söka en forskarutbildning. Då kan du ansöka om validering av reell kompetens.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå

För att vara behörig att antas till forskarutbildning krävs en examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom relevant konstnärligt utbildningsområde.

Har du inte en relevant examen så kan du bedömas behörig genom att du förvärvat de kunskaper som motsvarar en examen, på annat sätt. Då ansöker du om det som kallas "validering av reell kompetens". Bedömningen avser de kunskaper, färdigheter och förmågor som du har förvärvat genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Ansök om validering av reell kompetens

I din ansökan till en forskarutbildning ansöker du samtidigt om en validering av din reella kompetens. Gör detta på en separat bilaga till din digitala ansökan som du förser med rubriken ”Ansökan om validering av reell kompetens”. 
I denna ansökan ger du utförlig information om utbildningar, arbetserfarenheter, konstnärliga produktioner och annat du vill åberopa. De viktigaste och de mest omfattande meriterna ska styrkas genom kopior av intyg, utbildningsbevis eller motsvarande.

Frågor för ansökan om validering av reell kompetens för forskarnivå