Informationsträff för sökande

Är du intresserad av att söka eller har du sökt en doktorandtjänst på SKH? Har du frågor om ansökningsprocessen eller om forskarutbildningen innehåll och upplägg? Välkommen till en av våra digitala informationsträffar för sökande i januari 2022.

Informationsträffarna under doktorandutlysningen är digitala. 

18 januari kl 16.00-18.00 (Zoomlänk kommer att publiceras här) 
25 januari kl 18.00-20.00 (Zoomlänk kommer att publiceras här)

Frågor och svar

Välkommen!