Informationsträff för sökande

Är du intresserad av att söka eller har du sökt en doktorandtjänst på SKH? Har du frågor om ansökningsprocessen eller om forskarutbildningen innehåll och upplägg? Välkommen till en av våra digitala informationsträffar för sökande den 18 och 25 januari 2022.

Informationsträffarna under doktorandutlysningen är digitala. Klicka på Zoom om du vill medverka. 

När: 25 januari kl 18.00-20.00 
Var: Zoom 

Här kan du titta på informationsmötet från den 18 januari:

 

Frågor och svar