Informationsfilmer för sökande

Ellen Røed, professor och ämnesansvarig för den konstnärliga forskarutbildningen, berättar här i fyra filmer om Stockholms konstnärliga högskola, om vår forskarutbildning och om konstnärlig forskning. Hon ger även viktiga råd om ansökningsprocessen. Filmerna är framtagna år 2020, informationen gäller fortfarande.

Filmerna kompletterar den information som finns tillgänglig om doktorandutlysningen. Det är viktigt att läsa all tillgänglig information noggrant innan du börjar med din ansökan.

Del 1:
En allmän introduktion till Stockholms konstnärliga högskola, vår konstnärliga forskarutbildning och lite information om hur det är att vara doktorand vid SKH.


Del 2:
Reflektion över konstnärlig forskning och hur vi utvecklar konstnärlig forskning i SKH:s utbildningar.


Del 3:
Vad är ett konstnärligt forskningsprojekt på doktorandnivå och vad behöver du ta med när du utvecklar och formulerar ditt projektförslag? Fokus ska vara på förslaget till forskningsprojektet som ska vara en central del i din ansökan.


Del 4:
Ansökningsprocessen och vilken typ av material och dokumentation som ska inkluderas i din ansökan.