Frågor och svar

I listan nedan har vi svarat på vanligt förekommande frågor om doktorandutlysningen.

Kan jag söka fler än en inriktning?
Ja, det är möjligt att söka fler än en inriktning. I så fall måste du göra en ansökan för varje inriktning.

Hur ska projektbeskrivningen utformas?
I projektbeskrivningen ska du beskriva det konstnärliga forskningsprojektets frågeställningar och planerat tillvägagångssätt/metoder, samt diskutera på vilket sätt projektet bidrar till befintliga kunskaper och erfarenheter inom konstområdet.

För mer information om vad ansökan ska innehålla, se under rubriken Ansökan i antagningssystemet.

Måste jag kontakta handledarna i förväg?
Nej, det behövs inte. Vi kommer att diskutera möjliga handledare med de doktorander som antas.

Vad ska finnas med i projektbudget?
Projektbudget som lämnas in vid ansökan är en preliminär budgetskiss på högst 400.000 SEK som syftar till att visa projektets genomförbarhet avseende produktion, dokumentation och spridning av projektet inom en ekonomisk ram. Budgeten kan revideras senare. Ange vilka kostnader som krävs för att genomföra projektet, förutom din egen lön. Det kan till exempel vara arvoden till medverkande, kostnader för material, tekniskt stöd. Om du inte vet vilka priser som gäller i Sverige, utgå ifrån den kostnadsnivå du är van vid och gör en budgetskiss baserad på den.

Hur söker jag om validering av reell kompetens?
Om du inte uppfyller de formella kraven för grundläggande behörighet - det vill säga att om du inte kan dokumentera minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå – så måste du söka om validering av reell kompetens. Hur du gör det beskrivs på sidan Validering av reell kompetens.

Måste jag bosätta mig i Stockholmsområdet om jag antas som doktorand?
Ja, din arbetsplats kommer att vara i Stockholm. Huvuddelen av utbildningen genomförs vid SKH och du kommer även att delta i högskolans andra aktiviteter. 

Kan jag få hjälp med att flytta till Sverige?
Varje anställd ansvarar själv för att skaffa bostad och folkbokföra sig i samband med en flytt.

Är platsen som doktorand finansierad?
Ja, doktoranderna anställs av SKH under utbildningens fyra år, enligt Högskoleförordningens föreskrifter.

Vilken lön gäller för doktoranderna?
Doktorandlönen regleras av SKH:s doktorandstege. Ingångslönen är 27 200 SEK.

Vilka resurser har jag som doktorand?
Som doktorand har du tillgång till medel för projektets genomförande, under förutsättning att medel finns. Du ingår i någon av SKH:s institutioner och har tillgång till högskolans resurser.

Hur får jag besked om jag har gått vidare i processen?
Vi kommer att hålla alla sökanden uppdaterade via ansökningssystemet.

När kommer intervjuerna att ske?
Intervjuer med de sökande som går vidare i andra urvalet kommer att ske i 16-20 maj 2022. 

När kommer beslutet?
Slutgiltigt beslut förväntas tas senast i september 2022. 

Hur får jag information om jag har andra frågor än de ovan?
Vi rekommenderar att du tittar på våra fyra informationsfilmer eller att du tar del av vår digitala informationsträff i februari 2022 (datum kommer). Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på phdpositions@uniarts.se