Doktorandutlysning 2021-2022

SKH utlyser doktorandanställningar inom forskarutbildningsämnet Performativa och mediala praktiker med tillträde januari 2023. Doktorandutlysningen är öppen mellan 15 december 2021-14 februari 2022.

Preliminär tidplan 2021-2023

  • 15 december 2021-14 februari 2022: utlysningen är öppen 
  • Februari 2022: informationsträff för sökande (datum kommer)
  • 14 februari-maj 2022: urvalsprocess pågår
  • 16 maj-20 maj 2022: intervjuer med utvalda sökande
  • Juni 2022: beslut om antagning
  • Augusti 2022: beslut om anställning
  • Januari 2023: doktorandanställningar startar