Doktorandutlysning 2021-2022

SKH utlyser sju nya doktorandanställningar inom forskarutbildningsämnet Performativa och mediala praktiker med tillträde januari 2023. Doktorandutlysningen är öppen mellan 15 december 2021-14 februari 2022.

Performativa och mediala praktiker är ett konstnärligt forskarutbildningsämne som erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma att reflektera i, om och genom konstutövningen.

Målet med utbildningen är att ge den forskarstuderande möjlighet att på ett självständigt och reflekterande sätt planera, genomföra och dokumentera en konstnärlig undersökning som skapar insikt och metoder genom - och i relation till - konstnärlig praktik, och som artikuleras och sprids i offentligheten. Utbildningen lägger vikt vid den vitala roll ett interdisciplinärt förhållningssätt spelar för utveckling och artikulering av ny kunskap i den samtida konstens diskurser och processer.  

Inom forskarutbildningsämnet performativa och mediala praktiker finns inriktningarna film och media, koreografi, opera samt scen.

Preliminär tidplan 2021-2023

Läs mer om vår konstnärliga forskarutbildning