Doktorandutlysning 2021-2022

SKH utlyser sju nya doktorandplatser inom forskarutbildningsämnet Performativa och mediala praktiker med tillträde januari 2023. Doktorandutlysningen är öppen mellan 15 december 2021–14 februari 2022.

Photo_Ellen Røed_1100x.jpg
Foto: SKH

Performativa och mediala praktiker är ett konstnärligt forskarutbildningsämne som erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma att reflektera i, om och genom konstutövningen.

Målet med utbildningen är att ge den forskarstuderande möjlighet att på ett självständigt och reflekterande sätt planera, genomföra och dokumentera en konstnärlig undersökning som skapar insikt och metoder genom - och i relation till - konstnärlig praktik, och som artikuleras och sprids i offentligheten. Utbildningen lägger vikt vid den vitala roll ett interdisciplinärt förhållningssätt spelar för utveckling och artikulering av ny kunskap i den samtida konstens diskurser och processer. 

Inom forskarutbildningsämnet performativa och mediala praktiker finns inriktningarna film och media, koreografi, opera samt scen.

 • Inom inriktning film och media utvecklar SKH för närvarande forskning inom nya berättarformat och innovativ användning och/eller design av audiovisuell teknologi samt praktiker som möjliggör deltagande, immersiva eller andra experimentella format. Årets utlysning är inom detta område. 
  Ansökan: Ansök inom inriktning film och media
   
 • Inom inriktning scen utvecklar för närvarande SKH forskning inom audiovisuell gestaltning med fokus på hållbarhet. Årets utlysning är inom detta område.
  Ansökan: Ansök inom inriktning scen
   
 • Inom inriktningarna opera och koreografi är årets utlysningar öppna (inga särskilda forskningsområden anges).
  Ansökan: Ansök inom inriktning opera
  Ansökan: Ansök inom inriktning koreografi

Preliminär tidplan 2021-2023

Läs mer om vår konstnärlig utbildning på forskarnivå