Informationsträff för sökande

Är du intresserad av att söka eller har du sökt en doktorandtjänst på SKH och till exempel har frågor om ansökan eller undrar om doktorandtjänsten? Välkommen till vår informationsträff för sökande!

Informationsträffen hålls vid ett tillfälle under doktorandutlysningen. 

När: 5 februari 2020, kl. 18.00–19.30.
Var: Linnégatan 87, plan 5 i rum 502. 

Frågor och svar

Välkommen!