Doktorandutlysning 2020

Välkommen att söka en doktorandtjänst! SKH utlyser doktorandanställningar med tillträde 1 januari 2021. Doktorandutlysningen 2020 är öppen 7 januari–28 februari 2020.

Intervjuer sker i Stockholm den 11-15 maj 2020.

Läs mer om forskarutbildningen