Doktorandutlysning 2020

Välkommen att söka en doktorandtjänst hos hos! Doktorandutlysningen 2020 håller öppet 7 januari–28 februari 2020. Doktorandtjänsten startar 1 januari 2021.

Information om antagningsprocessen kommer att publiceras här i samband med utlysningen den 7 januari 2020.

Intervjuer sker i Stockholm den 11-15 maj 2020. 

Läs mer om forskarutbildningen 

Föregående doktorandutlysning 2018