Doktorandutlysning 2020

SKH utlyser doktorandanställningar med tillträde 1 januari 2021. Doktorandutlysningen 2020 var öppen 7 januari–28 februari 2020.

Intervjuer pågick mellan 11-15 maj 2020.

Läs mer om forskarutbildningen