Alliances & Commonalities 2020

Välkommen till vår andra konstnärliga forskningskonferens Alliances and Commonalities 2020, som hålls den 22-24 Oktober 2020 på Stockholms konstnärliga högskola. Konferensen kommer att vara online men med undantag för en mindre grupp deltagare som finns på plats, främst deltagare från Stockholms konstnärliga högskola.

Image_Alliances and Commonalities 2020_Photo_Ellen Roed_1100x620px.jpg

Stockholms konstnärliga högskola mottog 183 förslag på presentationer inför konferensen varav 34 förslag har valts ut. Förslagen kom från fem kontinenter och från konstnärer/forskare som arbetar inom olika discipliner och format. 

-Vi är imponerade av kreativiteten och entusiasmen hos de konstnärliga forskarna som kommer att presentera sin forskning vid årets konferens. Vi hoppas att konferensens anda inspirerar alla till att ta del av och reflektera över varandras forskning mitt i dessa unika och svåra tider, säger Juliette Mapp, Professor i koreografi och profilområde Koncept och komposition.

Information om vilka konstnärer/forskare och hur du registrerar dig hittar du här: Alliances & Commonalities 2020 (engelska webbsida)