Alliances & Commonalities 2018

Den internationella konferensen Alliances and Commonalities pågick mellan 25-27 oktober 2018 och kommer att återkomma vartannat år.

Reg_AochC_banner_affisch1100x620.jpg

Konferensen Alliances and Commonalities fokuserar på metoder, material, värderingar och frågor som just nu är aktuella inom den konstnärliga forskningen. Konferensen, som pågick 25–27 oktober 2018, innehöll workshops, presentationer, föreställningar, paneldiskussioner och installationer. Konstnärliga forskare från alla discipliner deltog.

Mer information om konferensen finns på den engelska webbsidan: ALLIANCES & COMMONALITIES 

 

ORIG_A&Clogotyp_4_RGB.jpg