Utvecklingsarbete

”To let things unfold” av Roos och Burkhardt

Forskare: Cecilia Roos

Ämne: Koreografi

To let things unfold (by catching the centre) är ett utvecklingsarbete av Cecilia Roos and Jan Burkhardt.

Forskningen har genomförts av Cecilia Roos och Jan Burkhardt mellan 2016-2018 och finansierats av Stockholms konstnärliga högskola. Projektet startade med pilotstudien Gestures of exchange utifrån ett intresse av att undersöka hur dansare utbyter metoder under en konstnärlig process och vårt syfte var att hitta olika sätt att artikulera det på. Genom den studien förstod vi att vårt intresse snarare låg i hur vi kan uppleva och erfara varandras metoder genom vår sensation. Det tog oss vidare in i To let things unfold (by catching the centre) där vi har arbetat med att expandera vår förståelse av vad en sensation kan göra och praktiserat olika sätt där erfarenheten av ens sensation kan användas som material i koreografiska processer. Vi har frågat oss: Vad betyder det att arbeta utifrån sin sensation i en koreografisk process? På vilket sätt kan en sensation utbytas mellan dansare i en kreativ process? Vilka möjligheter kan växa fram när en arbetar utan syfte? Delaktighet med utgångspunkt i den upplevda sensationen har varit vår primära forskningspraxis.

Forskningens metoder och resultat kommer att publiceras i Nordic Journal of Dance i oktober 2019.