Utvecklingsarbete

Lena Stefenson – Processhandbok och uppsättningar

Forskare: Lena Stefenson

I sitt anslagsfinansierade projekt "Processhandbok och uppsättningar" kommer Lena Stefenson, lektor i mimgestaltning, att sätta upp en rörelseteaterföreställning på en professionell teater. Arbetet ska samtidigt beskrivas i text, för att så småningom resultera i en metodhandbok för rörelseteater.

Lena Stefenson beskriver sitt projekt:

Jag har under min tid som lärare på Stockholms dramatiska högskola fått många nya insikter i arbetet med rörelsebaserad scenkonst. Det har handlat om allt från idéskapande och processarbete till koreografiuppbyggnad och metoder för personregi.  Jag vill få möjlighet att kombinera dessa nya insikter med min erfarenhetsuppbyggda kunskap från ett frilansliv med ca 35 uppsättningar. Jag planerar för att göra en rörelseteateruppsättning på en professionell teater och samtidigt reflektera över arbetet i text. Målet är att skriva en metodhandbok som bland annat skulle komma undervisningen på StDH till godo.

Projektet är anslagsfinansierat.