Doktorandprojekt

"The Improvising Trickster" av Stacey Sacks

Forskare: Stacey Sacks

"The Improvising Trickster" är ett doktorandprojekt av Stacey Sacks. Stacey är doktorand i scenkonst.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.