Doktorandprojekt

"SPRÅKZON/ER..." av Vanja Hamidi

Forskare: Vanja Hamidi Isacson

”SPRÅKZON/ER: Flerspråkighet och dess funktion i dramatiska verk” (KIELIVYÖHYKKEET: Monikielisyys ja sen funktio draamallisissa teoksissa) är ett doktorandprojekt av Vanja Hamidi Isacson. Vanja är doktorand i scenkonst.

”SPRÅKZON/ER: Flerspråkighet och dess funktion i dramatiska verk” (KIELIVYÖHYKKEET: Monikielisyys ja sen funktio draamallisissa teoksissa) undersöker vilka funktioner flerspråkighet och translanguaging kan ha i ett antal dramatiska verk.

Mål och syfte

Huvudsyftet i Vanja Hamidi Isacsons forskningsprojekt är att undersöka vilka funktioner flerspråkighet och translanguaging (växelvis användning av olika språk) kan ha i ett antal dramatiska verk. Hon vill i sitt konstnärliga forskningsprojekt fördjupa, utveckla och undersöka sitt skrivande och utvecklande av flerspråkig dramatik för en tänkt publik i Sverige.

Forskningsfrågor

– På vilka olika sätt kan jag som dramatiker arbeta med flerspråkighet i mina verk (skisser/scener/pjäser)?
– Vilka dramaturgiska, kommunikativa (t.ex. emotionella) och symboliska funktioner kan flerspråkigheten och translanguaging få i mina verk (skisser/scener/pjäser)?

Så här kommer projektet att genomföras

Forskningsfrågorna undersöks genom ett antal konstnärliga delprojekt där Vanja Hamidi Isacsons utvecklar/skriver flerspråkiga dramatiska texter i olika former: skisser, scener, verk. De valda språken kommer att variera för varje projekt.

Arbetet sker i nära dialog/samarbete med flerspråkiga skådespelare och formen för arbetet är samtal, workshops samt perioder av skrivande och översättning. De flerspråkiga skådespelarna kommer också att vara informanter i projektet, och bidra med sina specifika erfarenheter kring flerspråkighet.

Varje projekt planeras att avslutas med en publik läsning som kopplas till procentseminarierna (50%, 80% och disputation).

Tidplan

Den avslutande avhandlingen beräknas vara klar hösten 2021.

Slutpresentation av projektet

Den övergripande reflekterande texten samt de olika verken och respektive verkberättelse kommer att publiceras i både en pappersversion och en nätversion.