Doktorandprojekt

”Situating the director in a theatre of the future” av Johannes Maria Schmit

Forskare: Johannes Maria Schmit

"Situating the director in a theatre of the future" är ett doktorandprojekt av Johannes Maria Schmit. Johannes Maria är doktorand i scenkonst.

Läs mer om projektet på den engelska webbplatsen.