Doktorandprojekt

”Fauxthentication” av Bogdan Szyber

Forskare: Bogdan Szyber

Den 15 maj livestreamades Bogdan Szybers disputation på Stockholms konstnärliga högskola. Bogdan Szyber lade då fram sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt.

Uppdatering efter Bogdan Szybers disputation den 15 maj 2020

Vid sitt möte den 27 januari fattade Nämnden för utbildning och forskning vid SKH beslut om att fastställa datum för Bogdan Szybers disputation till den 15 maj samt utse opponent och betygsnämnd. Detta skedde efter beslut om tillrådan från vicerektor för forskning Cecilia Roos, ämnesområdesansvarig för forskarutbildningen Ellen Røed, slutseminariets opponent Karin Hansson samt huvudhandledare André Lepecki. Samtliga ansåg därmed att Bogdan Szybers dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt var klart för examination.

Bogdan Szyber lade därefter fram sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt vid disputationen den 15 maj 2020. Opponent var Barbara Browning. Betygsnämnden, som bestod av Kai Johnsen, Julian Klein och Michelle Teran, fattade efter genomförd disputation beslutet att inte godkänna det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet.

Uppdaterat 7 juli 2020

SKH stod dock bakom sitt beslut att projektet var klart för disputation och beslutade därför att bistå med planering och genomförande av ytterligare disputationstillfälle inför en ny betygsnämnd.

Vid ett möte den 3 juli 2020 med vicerektor för forskning Cecilia Roos, ämnesansvarig för forskarutbildningen Ellen Røed, ordförande forskarutbildningsutskottet Lena Hammergren, Bogdan Szyber och hans handledare André Lepecki och Nina Bondesson blev inget nytt datum för disputation fastställt. Det beror på att Bogdan Szyber i dagsläget inte har några planer på att lägga fram sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt igen, då han tolkar det som ett erkännande och rättfärdigande av betygsnämndens beslut.

____

Bogdan Szyber har publicerat Fauxthentication – Art, Academia & Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist). Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA. I DiVA publiceras beskrivningen av doktorsprojektet, spikbladet, boken i pdf:er, registreringen av den fysiska boken samt filmerna.

Ta del av projektet i DIVA 

Projektet finns även publicerat i Research Catalogue.

Läs mer här (pdf): FAUXTHENTICATION part 1 presentation incl images

Läs mer här (pdf): The merchandising of artistic research art and ditto theory – an institutionalised critique

Läs mer här (pdf): Fauxthentication part III – Relevance, inversion and the creation of history
Läs mer på MoAR: http://museumofartisticresearch.org/

Bogdan Szyber genomför i sitt konstnärliga forskningsprojektFauxthentication – Art Academia Authorship or The site-specifics of the Academic Artist, en tvärdisciplinär undersökning av tre fält: akademin som scen, det globaliserade digitala proletariatet som aktörer och institutionell kritik som metod. Studien innefattar diskurser om klass, kön och den globala digitala ekonomin.

Mål och syfte

Med sin mångåriga bakgrund som regissör och scenkonstnär genomför Bogdan Szyber en tvärdisciplinär undersökning av tre fält:

  • Den Konstnärliga Akademin som scen
  • Det globaliserade digitala proletariatet samt de konstnärliga forskarna som aktörer
  • Institutionell kritik som metod

Med hjälp av teater som metafor och dramaturgi som metod syftar Bogdan Szyber att analysera kontaktytorna mellan kraven på akademisk excellens och bedrägeriet inom den högre utbildningsindustrin, som drivs av den digitala världens proletariat. Studien innefattar diskurser om klass, kön och den globala digitala ekonomin.

Den (konstnärliga) akademiska forskningsmiljön är en mycket specifik plats, kontext eller ”site”. Projektet är att betrakta som ett plats-specifikt projekt med utgångspunkt i de platser, sociala handlingsmönster, kommunikativa situationer, klädkoder och ytterst sett de diskursiva maktstrukturer som styr det konstnärliga forskningsfältet i Skandinavien.

Forskningsfrågor

Fauxthentication - Konst, Akademi & Upphovsrätt (eller den akademiska konstnärens platsspecifika omständigheter) är en fyrfaldig serie dramatiseringar av hegemonier bakom de dilemman konstnärer idag möter inom domänen "konstnärlig forskning", en del av den högre utbildningsindustrin.

  • I vilken typ av systemiskt sammanhang finner konstnären-som-akademiker sig i början av 2000-talet? Finns det en "skugg"sida av arbetets ekonomi inom denna eftertraktade konstfält-inom-den-akademiska-världen?
  • Om konst-kontextteori kan appliceras också inom denna Konst-inhyst-inom-Akademin och dess specifika arbetets ekonomi, vilken typ av konst kommer att alstras och växa fram ur akademiska konstnärliga forskningspraktiker?
  • Om jag kan identifiera dess olika egenskaper, kan jag skapa iscensättningar av dem?

Så här kommer projektet att genomföras

Bland annat har det i projektet hittills ingått nio frilansande akademiska spökskrivare, samtliga enbart kvinnor från utvecklingsländer; en amerikansk fotograf och sångerska i detta fall anlitad som konstproducent, och till sist en utställning med 10 % av alla konstnärliga forskare som offentligt har försvarat en doktorsavhandling i Sverige, tillika täckande alla discipliner från filmanimation över modedesign till koreografi.

Tidplan

Avhandlingsarbetet beräknas vara färdigt våren 2020.

Slutpresentation av projektet

Projektet kommer att presenteras via offentliga föreställningar, utställningar, föreläsningar, seminarier och i publikationer på nätet samt i katalog- och bokform.