Tomas Nilsson
Studentombud

Tomas Nilsson

Avdelning: Ledningskansli
E-post: tomas.nilsson@uniarts.se

Studentombudet finns här för dig som är student och som har frågor, synpunkter, funderingar eller klagomål som på något sätt är relaterat till din utbildning på SKH. Det kan omfatta allt från information och råd till att agera ombud eller medlare i kontakten med högskolan.

När det gäller den psykosociala studiemiljön eller kränkande beteenden kan du också vända dig till studentombudet.

Studentombudet deltar i möten med institutioner, agerar stöd vid disciplinärenden. Målet är att studentens rättigheter ska tas tillvara.