Per Hedengren
Teknikhandläggare

Per Hedengren

Avdelning: Fastighets- och serviceavdelningen
E-post: per.hedengren@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 308