Mia Törnqvist
Lektor i dramatik/dramaturgi

Mia Törnqvist

Avdelning: Institutionen för scenkonst
E-post: mia.tornqvist@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 626

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?

Jag undervisar främst på kandidatutbildningen i dramatik/dramaturgi vid institutionen för scenkonst med undervisar även inom andra utbildningar.

Berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?

Dramaturgi är komposition, struktur; ett sätt att se hur saker förhåller sig inbördes till varandra. Det finns mängder av olika strukturer, konventionella och okonventionella, men var och en har sin egen inneboende logik.

Har du några råd till den som vill söka till SKH?
Lyssna inåt och tänk fritt.

Vad gör du när du inte undervisar här på SKH?
Skriver pjäser och arbetar som dramaturg.


Vad är specifikt med att studera på StDH/SKH och på just din utbildning?

Teamarbete. Att möta studenter från andra inriktningar och skapa tillsammans.