Lena Stefenson
Lektor i mimgestaltning

Lena Stefenson

Avdelning: Institutionen för skådespeleri
E-post: lena.stefenson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 640

Jag har arbetat på högskolan sedan 2010.

Innan jag kom till skolan var jag mimskådespelare och koreograferande regissör med över 35 produktioner bakom mig.

Jag undervisar i mimgestaltning, scenisk gestaltning, dramaturgi och föreställningsskapande. Jag är också ansvarig lärare för utbildningen i mimskådespeleri.

Mimskådespelarutbildningen är viktig för att den ger en bas inom fysiskt skådespeleri och också utbildar aktörer till att fritt kunna röra sig inom scenkonstens alla områden.

Mina ämnen ger studenterna en vägledning både i aktörens inre arbete och hur man kan skapa uppsättningar. Jag fokuserar mycket på att lära ut både det egna idéskapandet och hur man arbetar i olika samskapande former.

Jag har skrivit en bok som heter Rörelsen först – om regi för rörelsebaserad scenkonst. Där står det mer om mitt arbete på koreografi/regisidan.

Pågående projekt Forskningsprojekt
Visa alla i DiVA