Kerstin Königsson
Ekonom

Kerstin Königsson

Avdelning: Ekonomiavdelningen
E-post: kerstin.konigsson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 235

Kontaktperson inom ekonomi för Operahögskolan och Forskningsorganisationen.