Jenni Almqvist
Löneadministratör

Jenni Almqvist

Avdelning: HR-avdelningen
E-post: jenni.almqvist@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 318

Ansvarig för löne- och pensionsfrågor. Kontaktperson mot vår löneleverantör Statens servicecenter och kontaktperson gentemot SPV som sköter våra pensioner.