Ingrid Redbark Wallander
Lektor i dans

Ingrid Redbark Wallander

Avdelning: Institutionen för danspedagogik
E-post: ingrid.redbark.wallander@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 886