Henrietta Roos
HR-specialist

Henrietta Roos

Avdelning: HR-avdelningen
E-post: henrietta.roos@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 226

Jag arbetar på SKH:s HR-avdelning och ger råd och stöd till chefer i olika frågor såsom arbetsrätt, rekrytering, arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö. Vi på HR-avdelningen handlägger även operativa frågor såsom rekryteringar, kompetensutveckling, introduktion, löne-, pensions-, försäkringsärenden mm.

Mina huvudområden är att vara kontaktperson för några av skolans institutioner och avdelningar inom hela HR-området, systemansvarig för vårt rekryteringssystem Varbi samt att ha specialistkunskaper inom lärarrekrytering och arbetsrätt.