Helena Helgö
HR-specialist

Helena Helgö

Avdelning: HR-avdelningen
E-post: helena.helgo@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 313

Jag arbetar på SKH:s HR-avdelning som stöd till cheferna i olika frågor såsom arbetsrätt, kompetensförsörjning/rekrytering, arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö. Vi på HR-avdelningen handlägger även operativa frågor såsom rekryteringar, kompetensutveckling, introduktion, avveckling och löne-, pensions-, försäkringsärenden.

Mitt huvudområde är att vara kontaktperson för Stockholms dramatiska högskola inom hela HR-området, systemansvarig för vårt rekryteringssystem MyNetwork samt att ha specialistkunskaper inom rekrytering.