Eva Öquist
Högskoledirektör

Eva Öquist

Avdelning: Rektor och medarbetare
E-post: eva.oquist@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 211

Som högskoledirektör vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) ingår jag i SKH:s ledning och rapporterar direkt till rektor. Vi jobbar tillsammans med att utveckla SKH avseende såväl organisations- som kulturutveckling samt strategi- och policyarbete. Vi jobbar samskapande i ledningsgrupperna och i dialog med personalorganisationerna. På en liten högskola hjälps vi åt med det som behöver göras och såväl jag som övriga chefer jobbar både operativt och strategiskt med en mängd olika frågor. Jag ingår också i SKH:s krisledningsgrupp och i styrgruppen för SKH:s nya byggnad.

Jag har följande ansvarsområden:

  • Leder och utvecklar förvaltningen och är tillika chef för avdelningscheferna vid förvaltningen samt personalen vid ledningskansliet.
  • Ansvarar för högskolegemensamma frågor av administrativ natur samt samordning av administrativa frågor av policykaraktär inom SKH.
  • Är högsta föredragande tjänsteman hos rektor och inför högskolestyrelsen.