Eva Öquist
Högskoledirektör

Eva Öquist

Avdelning: Rektor och medarbetare
E-post: eva.oquist@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 211

Som högskoledirektör vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) ingår jag i SKH:s ledning och rapporterar direkt till rektor. Jag ingår också i SKH:s krisledningsgrupp.

Jag har följande ansvarsområden:

  • Leder förvaltningen, och är tillika chef för avdelningscheferna vid förvaltningen samt personalen vid ledningskansliet.
  • Ansvarar för högskolegemensamma frågor av administrativ natur samt samordning av administrativa frågor av policykaraktär inom SKH.
  • Är högsta föredragande tjänsteman hos rektor och inför högskolestyrelsen.

Mina externa uppdrag

  • ledamot i SUHF:s Expertgrupp för arbetsgivarfrågor
  • vald representant för sektorn i arbetsgivarfrågor som ledamot i Medlemsråd vid Arbetsgivarverket
  • ledamot/arbetsgivarrepresentant i Överstyrelsen för KÅPAN
  • ledamot/arbetsgivarrepresentant i Partsrådet