Elisabet Sjöstedt Edelholm
Lektor i dans för barn och unga

Elisabet Sjöstedt Edelholm

Avdelning: Institutionen för danspedagogik
E-post: elisabet.sjostedt-edelholm@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 885

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är lektor och huvudlärare i dans för barn och unga och undervisar i dansdidaktik, handleder pedagogisk praktik och självständiga arbeten. Jag vidareutvecklar och följer området både internt och externt bland annat genom egen forskning. Deltar i Erasmusutbyten för lärare.

Berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område.
Vi arbetar för framtidens aktiva kulturutövare – våra barn och ungdomar. För att alla människor bör få tillgång till dans.

Vad är viktigt för dig i din roll som lärare?
Utforskande, nyfikenhet och mod är några grundstenar i min undervisning. Undvik den så kallade "bristsynen" och fokusera på det positiva.

Har du några råd till den som vill studera eller ägna sig åt konstnärlig forskning är på SKH?
Var modig!

Vad gör du när du inte undervisar här på SKH?
Jag har en konstnärlig dansbakgrund, främst inom klassisk balett och improvisation, och har även studerat utomlands. Under 20 år har jag varit gästlärare på danslärarutbildningar i Finland. Jag har en fil.kand. i pedagogik och studerar på masterprogrammet i pedagogik på Stockholms universitet.