Eli Bø
Professor i Production Design, Prorektor

Eli Bø

Avdelning: Institutionen för film och media, Rektor och medarbetare
E-post: eli.bo@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 297

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är Professor i Design för film och tv och jag är mycket glad att kunna meddela att vi ska påbörja en helt ny inriktning i programmet Master i film och media hösten 2018: Narrative Space – Produktionsdesign.

Vad är viktigt för dig i din roll som lärare?
Jag tror att jag, som produktionsdesigner och lärare, har ett ansvar vid denna historiska korsning mellan det analoga och digitala, inaktiva och interaktiva, i en tid då "alla" kan göra filmer och nya berättare ständigt kommer fram, för att hjälpa demokratisering av vår bransch genom att undervisa i traditionella färdigheter samt stödja utvecklingen av tillgängliga och prisvärda digitala metoder för lågbudgetproduktioner. På samma sätt tror jag på att uppmuntra kvalitativt designtänkande till alla områden för rörlig bildberättelse.

Mina studenter, framtidens produktionsdesigners, kommer att spela en viktig roll för att skapa visuella världar för alla slags skärmar och rörliga bildupplevelser.

Det är en mycket spännande tid att driva en ny produktionsdesignkurs!

Har du några råd till den som vill söka till SKH?
Den nya kursen är öppen för studenter från en mängd olika visuella bakgrunder, inklusive teater, arkitektur, illustration, spel, kostym, konst, inredning, 3D-design med flera.

Det är viktigt att de sökande trivs med teamarbete och att de har ett projekt eller en forskningsidé som de vill utforska när de har säkrat en plats på kursen.

Berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område.
Produktionsdesign är allt du ser i bildrutan!

Principerna för produktionsdesign kan tillämpas på alla produktioner, oavsett budget, storlek och genre! Vi kan visa dig hur du använder arkitektur, plats, föremål och kostym som visuella berättarverktyg, och hur de kan hjälpa dig att förbättra dina rörliga berättelser, utan att bryta din budget, bara genom att göra medvetna visuella och rumsliga beslut.

På samma sätt som rollsättning och val av lins stöder den filmiska berättelsen, har också val av arkitektur, objekt och utrymme stor inverkan på hur effektivt du kommunicerar.

Produktionsdesign handlar om hur man utökar den visuella berättande verktygslådan!